Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.6. Serveis d'ajuda

Per facilitar la confecció i presentació de la declaració de l'IRPF l'Agència Tributària posa a disposició dels contribuents, a més del programa PADRE de la Renda web, els següents serveis d'ajuda:

RENDA INFORMACIÓ

El servei telefònic d'Informació Tributària es presta en el número 901 33 55 33.

ENTITATS COL·LABORADORES

Col·laboren amb l'Agència Tributària en la confecció de declaracions mitjançant el programa PADRE de la Renda web, Ajuntaments, Bancs, Caixes d'Estalvis, Caixes Rurals, Cambres de Comerç, Sindicats, Grans Empreses, Associacions Agràries, etc.

INTERNET

En la pàgina de l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.es ), a més de trobar informació general i tributària i programes d'ajuda, es poden presentar les declaracions de l'IRPF, obtenir les dades fiscals, imprimir les etiquetes identificatives i notificar canvis de domicili, entre altres serveis, si disposa de certificat d'usuari o clau PIN. Si desitja informació per obtenir-ho, consulti en la pàgina o truqui al 901 33 55 33.

Sense necessitat de certificat es pot consultar informació general, descarregar programes d'ajuda, sol·licitar l'enviament al domicili de les dades fiscals i etiquetes, demanar cita prèvia, etc.