Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.4.9. Determinació de la base liquidable de l'estalvi

La base liquidable de l'estalvi serà el resultat de disminuir la base imposable de l'estalvi en el romanent, si n'hi hagués, de les següents reduccions:

  1. Per tributació conjunta.

  2. Per pensions compensatòries i anualitats per aliments.

Important: La base liquidable de l'estalvi no podrà resultar negativa com a conseqüència d'aquestes disminucions.