Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.7. Deduccions generals de la quota íntegra

L'emplenament d'aquestes deduccions es realitza en els Annexos A1, A2, A3 i A4, traslladant-se posteriorment els resultats totals a les corresponents caselles de la pàgina 16 de la declaració.