Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.8. Deduccions autonòmiques de la quota

Atenció: les deduccions autonòmiques es complimentaran en l'apartat"Deduccions Autonòmiques" (Annexos B.1, B.2, B.3 B.4  B.5  i B.6  del model de la declaració).

El programa trasllada l'import de les deduccions autonòmiques dels esmentats annexos   a la casella  0564 ,  de la pàgina 16 de la declaració.