Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.8.Deduccions autonòmiques de la quota

Atenció: les deduccions autonòmiques s'emplenaran en l'apartat "Deduccions Autonòmiques" (Annexos B.1, B.2, B.3 B.4 B.5 i B.6 del model de la declaració).

El programa trasllada l'import de les deduccions autonòmiques dels esmentats annexos  a la casella 0564 , de la pàgina 16 de la declaració.