Salta al contingut principal

Les duanes impulsen a Madrid l'accés de les pimes a l'estatus d'“operador econòmic autoritzat” arran de l'acord de l'OMC a Bali

II Conferència de l'Organització Mundial de Duanes sobre l'OEA

 

  • Les OEA intervenen ja en més del 50% del comerç exterior de la UE sota un esquema de confiança mútua amb l'Administració que facilita el comerç i el control duaner
  • La UE subscriurà el juny un acord de reconeixement de les OEA amb la Xina que beneficiarà al sector exportador espanyol i que se sumarà als signats amb ELS EUA i el Japó

 
28 d'abril de 2014.-
El director general de l'Agència Tributària, Santiago Menéndez, ha inaugurat avui a Madrid la II Conferència Global de l'Organització Mundial de Duanes (OMA) sobre l'Operador Econòmic Autoritzat (OEA) que organitza la OMA, conjuntament amb el Servei de Duanes de Corea del Sud i l'Agència Tributària. Durant tres jornades, més de 800 representants del sector públic i privat de 75 països debatran sobre el nou escenari que s'obre per a l'impuls d'aquesta figura d'operador de confiança després de l'Acord de Facilitació del Comerç (AFC) aprovat per l'Organització Mundial del Comerç el mes de desembre passat, a Bali. Especial rellevància tindrà en la conferència el paper dinamitzador del comerç exterior que pot suposar per a les pimes el seu accés a l'estatus d'OEA, o a la figura equivalent acordat a Bali.

L'article 7 del AFC té en compte la figura de l'“operador autoritzat”, que identificarà a les empreses amb un bon historial de compliment de les seves obligacions duaneres. La implantació d'aquesta figura quan entri en vigor el AFC no generarà distorsions al si de la Unió Europea, que compta amb el seu propi programa equivalent, l'OEA, des de l'any 2008. En canvi, l'extensió de les operadores fiables gràcies a l'acord de Bali facilitarà els intercanvis comercials entre els estats membres de la UE i els països signants del AFC.

En el cas d'Espanya, el sector exterior ha estat determinant en els últims anys perquè l'economia tornés al camí de la recuperació. L'any passat ha estat el primer des de 1998 en el que l'economia nacional ha acumulat capacitat de finançament (15.653 milions d'euros, equivalent a l'1,5% del PIB). Aquesta evolució es deu a la millora del saldo d'intercanvis exteriors de béns i serveis amb la resta del món; és a dir, a la fortalesa de la balança comercial.

En aquest context, l'impuls de la figura de l'Operador Econòmic Autoritzada cobra especial rellevància a l'hora de crear un entorn de cooperació i mútua entesa que afavoreixi el comerç internacional. L'obtenció del certificat d'OEA ofereix múltiples avantatges quant a agilitació de procediments duaners, així com més seguretat jurídica en tot el territori duaner de la Unió i en els intercanvis comercials amb aquells territoris que hagin subscrit amb la UE un acord de reconeixement mutu de les seves OEA.

 

Acord Unió Europea-Xina

Fins a la data, la Unió Europea ha subscrit acords de reconeixement mutu amb cinc països (els Estats Units, el Japó, Suïssa, Noruega i Andorra) que representen més d'una quarta part del valor de les exportacions efectuades des d'Espanya a un país no comunitari.

El proper mes de juny, la UE preveu signar un acord equivalent amb la Xina, el que suposarà un important impuls per al sector exportador espanyol, atès que el país asiàtic és la cinquena destinació de les vendes espanyoles fora de territori comunitari. Actualment, més de 12.900 operadors espanyols exporten a la Xina i amb prou feines 116 d'ells compten amb el certificat OEA.

 

Evolució de l'Operador Econòmic Autoritzat

Avui dia són 13.076 els certificats OEA en vigor a la Unió Europea, d'ells 579 corresponents a operadors espanyols. Es preveu que aquestes xifres augmentin sensiblement a partir de 2016 amb l'entrada en vigor del nou Codi Duaner de la Unió Europea, que exigeix als operadors comptar amb el certificat OEA per a un ampli ventall d'autoritzacions i simplificacions duaneres. Els operadors amb certificat OEA intervenen ja en a prop del 50-60% del comerç internacional de la UE.

Des de l'òptica de l'exportació, el 2013 les operadores OEA espanyoles van presentar el 89% de les declaracions duaneres, per un import equivalent al 61% del total declarat en les sortides comercials des d'Espanya cap a països no comunitaris. Quant a la importació, les operadores OEA van concentrar més del 71% de les declaracions de béns i serveis que van entrar a Espanya i el 60% del valor declarat.

La principal activitat d'importació i exportació en la que participen les OEA a Espanya és la del comerç detallista (més del 58% de les altes en activitats econòmiques registrades per aquests operadors), seguida del comerç a l'engròs (per damunt del 12%).

 

Què és l'OEA?

Poden ser Operador Econòmic Autoritzat les persones físiques i jurídiques que realitzan activitats professionals regulades per la normativa duanera, estiguin establerts a la Unió Europea i compleixin una sèrie de requisits en matèria de normativa duanera, gestió administrativa, solvència financera i, si escau, seguretat i protecció.

Després d'obtenir l'estatus d'OEA, aquests operadors passen a tenir la consideració d'operador segur i fiable per a la resta d'integrants de la cadena logística de mercaderies (fabricants, exportadors, expedidors, transportistes, representants duaners, magatzemistes i importadors) en tota la UE i en els territoris que comptin amb el mecanisme de reconeixement mutu de les respectives OEA.

Els avantatges que ofereix als operadors ser una OEA inclouen la reducció dels controls físics i documentals en Duana i la simplificació de les declaracions i procediments duaners, igual que diversos beneficis indirectes que deriven en una millora de la competitivitat de l'operador.