Salta al contingut principal

L'Agència Tributària ha realitzat ja el 84% de les devolucions d'IRPF sol·licitades pels contribuents

Conclou la Campanya de renda 2013

 

  • A finals de juliol s'han retornat 7.670 milions d'euros a més de 12 milions de contribuents
  • El pes de la presentació per Internet ha crescut en més de deu punts en només un any, fins a assolir el 72,8%

 

05 d'agost de 2014.- L'Agència Tributària ha tornat ja, a data de 31 de juliol, 7.670 milions d'euros a 12.038.000 contribuents, de manera que el 84% de les devolucions sol·licitades en la campanya de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de 2013 han estat ja abonades, per damunt dels nivells de l'any anterior en igual data (82,8%). També l'import retornat s'accelera, assolint ja al 72% del total sol·licitat. Aquesta agilitació es produeix en un context de menors devolucions sol·licitades, tant en número (-2,4%), com en import (-2%).

Ja incorporades gairebé la totalitat de les declaracions de l'impost que no estaven comptabilitzades encara al tancament de la Campanya de la Renda, el passat 30 de juny, han estat més de 19.149.000 les declaracions presentades, un 0,7% menys que en la campanya de l'any anterior.

D'aquest total, més de 13.939.000, el 72,8%, s'han presentat per Internet, una via per a la declaració que han utilitzat gairebé dos milions més de contribuents que en la campanya anterior (+16%). En només un any, el pes de les declaracions presentades per Internet sobre el total, incloent tant els esborranys d'IRPF com les declaracions presentades amb el PADRE i altres programes d'ajuda, ha crescut més de deu punts, i en les últimes tres campanyes l'increment és de més de 25 punts percentuals (47% en la campanya IRPF 2010, presentada el 2011).

Respecte a l'any passat, l'augment de les presentacions per Internet es concentra en les declaracions que es confeccionen amb els diferents programes d'ajuda existents i amb les dades fiscals que facilita l'Agència Tributària, registrant un increment superior al 28%, que es produeix l'any en què s'han introduït importants millores en el programa PADRE per facilitar la seva usabilitat i agilitzar la presentació, davant un creixement lleugerament superior al 2% en els esborranys confirmats per Internet.

Sense distingir per vies de presentació, del total de declaracions, més de 8,5 milions són esborranys confirmats, amb una reducció del 3,7%, i més de 10,5 milions la resta de les declaracions, amb un increment de l'1,8%. Durant la campanya de Renda 2013, l'Agència Tributària ha posat a disposició dels ciutadans més de 23,5 milions d'esborranys i dades fiscals i ha atès més de 6.100.000 trucades relacionades amb la declaració d'IRPF.

 

Impost sobre el patrimoni

En paral·lel a la campanya de l'IRPF s'ha desenvolupat la de l'impost sobre el patrimoni, que havien de declarar aquells contribuents amb quota per ingressar (després d'aplicar les corresponents deduccions i bonificacions) i també aquells sense quota per ingressar, però que l'any passat comptaven amb béns i drets amb un valor superior als 2 milions d'euros.

Després d'incorporar les presentacions pendents de comptabilitzar, s'han registrat poc més de 178.000 declaracions de Patrimoni, de les quals més de 150.000 han resultat per ingressar, per un import de més de 921 milions d'euros.


IRPF 2013
(Dades a 31 de juliol per a IRPF 2012 i 2013)

IRPF

 
       

DADES NACIONALS

IRPF 2012

IRPF 2013

13/12 (%)

(1) SOL·LICITUDS RENO TRAMITADES

14.452.813

15.155.471

4,86%

(2) DECLARACIONS PRESENTADES

19.290.209

19.149.551

-0,73%

       Esborranys confirmats

8.899.465

8.573.620

-3,66%

       Resta de Declaracions

10.390.744

10.575.931

1,78%

(3) DECLARACIONS PER INTERNET

12.019.316

13.939.188

15,97%

       Esborranys confirmats

5.671.621

5.795.365

2,18%

       Resta de Declaracions

6.347.695

8.143.823

28,30%

(4) DECLARACIONS PER INGRESSAR

4.009.036

4.143.772

3,36%

      Import (milions d'€)

6.740,843

6.788,310

0,70%

(5) DEVOLUCIONS SOL·LICITADES

14.695.058

14.340.086

-2,42%

      Import (milions d'€)

10.851,926

10.631,881

-2,03%

(6) DEVOLUCIONS PAGADES

12.174.746

12.038.001

-1,12%

      Import (milions d'€)

7.673,729

7.670,551

-0,04%

       

Notes:

     

(4) i (5) La suma de les declaracions per ingressar i les devolucions no coincideix amb les declaracions presentades perquè falten per incloure les declaracions negatives i les declaracions amb renúncia a la devolució, que sumen  665.693

   


Devolucions sol·licitades i pagades (imports en milions d'euros)

DELEGACIONS
PROVINCIALS

Sol·licitades (núm.) IRPF 2013

Pagades (núm.)
IRPF 2013

% Pàg./ sol.

Import sol·licitat
IRPF 2013

Import pagat
IRPF 2013

% Pàg./ Sol.

ALMERIA

206.920

177.902

85,98%

131.572

99.494

75,62%

CADIS

268.159

227.329

84,77%

199.498

151.052

75,72%

CÒRDOVA

259.778

221.805

85,38%

149.133

108.944

73,05%

GRANADA

283.370

235.733

83,19%

187.259

132.087

70,54%

HUELVA

163.279

139.323

85,33%

94.430

70.924

75,11%

JAÉN

223.880

194.433

86,85%

114.280

86.757

75,92%

MÀLAGA

444.158

361.604

81,41%

322.581

225.244

69,83%

SEVILLA

555.866

466.583

83,94%

392.530

282.033

71,85%

JEREZ

81.104

70.521

86,95%

53.639

40.793

76,05%

CEUTA

21.546

17.613

81,75%

15.283

11.402

74,61%

MELILLA

20.948

17.438

83,24%

14.230

10.572

74,29%

ANDALUSIA

2.529.008

2.130.284

84,23%

1.674.435

1.219.304

72,82%

OSCA

80.370

67.966

84,57%

53.354

38.682

72,50%

TEROL

51.416

43.418

84,44%

31.328

22.907

73,12%

SARAGOSSA

359.733

301.313

83,76%

262.296

188.174

71,74%

ARAGÓ

491.519

412.697

83,96%

346.978

249.762

71,98%

OVIEDO

257.744

213.939

83,00%

202.526

147.716

72,94%

GIJÓN

126.758

104.819

82,69%

95.825

68.654

71,65%

ASTÚRIES

384.502

318.758

82,90%

298.351

216.370

72,52%

ILLES BALEARS

327.003

270.521

82,73%

236.884

168.248

71,03%

ILLES BALEARS

327.003

270.521

82,73%

236.884

168.248

71,03%

LAS PALMAS

308.027

261.770

84,98%

223.385

164.727

73,74%

STA CRUZ DE TENERIFE

276.359

242.667

87,81%

189.368

146.752

77,50%

LES CANÀRIES

584.386

504.437

86,32%

412.753

311.479

75,46%

CANTÀBRIA

198.647

167.501

84,32%

154.082

111.455

72,33%

CANTÀBRIA

198.647

167.501

84,32%

154.082

111.455

72,33%

ALBACETE

130.011

108.902

83,76%

80.875

58.712

72,60%

CIUDAD REAL

160.700

136.650

85,03%

101.316

76.045

75,06%

CONCA

68.990

57.880

83,90%

40.816

29.888

73,23%

GUADALAJARA

88.936

73.821

83,00%

66.042

48.754

73,82%

TOLEDO

226.588

188.087

83,01%

146.803

106.257

72,38%

CASTELLA-LA MANXA

675.225

565.340

83,73%

435.852

319.656

73,34%

ÁVILA  

57.815

50.987

88,19%

36.775

29.199

79,40%

BURGOS

142.737

122.565

85,87%

108.611

82.761

76,20%

LLEÓ

173.393

152.010

87,67%

120.569

94.786

78,62%

PALÈNCIA

61.902

54.827

88,57%

42.608

34.112

80,06%

SALAMANCA

123.855

109.118

88,10%

84.571

66.555

78,70%

SEGÒVIA

56.483

49.404

87,47%

40.963

31.635

77,23%

SÒRIA

36.708

32.290

87,96%

24.466

19.161

78,32%

VALLADOLID

199.810

174.218

87,19%

157.054

121.701

77,49%

ZAMORA

64.731

56.794

87,74%

40.120

31.384

78,23%

CASTELLA I LLEÓ

917.434

802.213

87,44%

655.737

511.293

77,97%

BARCELONA

1.889.056

1.579.145

83,59%

1.601.497

1.158.823

72,36%

GIRONA

233.179

192.571

82,59%

176.571

126.037

71,38%

LLEIDA

147.232

123.583

83,94%

104.018

75.492

72,58%

TARRAGONA

259.297

213.039

82,16%

196.197

139.335

71,02%

CATALUNYA

2.528.764

2.108.338

83,37%

2.078.283

1.499.687

72,16%

BADAJOZ

219.891

186.936

85,01%

115.570

85.446

73,93%

CÀCERES

139.399

118.534

85,03%

72.647

54.560

75,10%

EXTREMADURA

359.290

305.470

85,02%

188.217

140.007

74,39%

LA CORUNYA

388.706

322.003

82,84%

267.686

188.180

70,30%

LUGO

121.191

100.864

83,23%

69.369

48.420

69,80%

OURENSE

101.720

84.248

82,82%

58.733

40.977

69,77%

PONTEVEDRA

177.018

145.458

82,17%

110.844

76.854

69,33%

VIGO

126.180

103.407

81,95%

93.759

64.923

69,24%

GALÍCIA

914.815

755.980

82,64%

600.391

419.353

69,85%

MADRID

2.272.074

1.870.619

82,33%

2.070.031

1.437.455

69,44%

MADRID

2.272.074

1.870.619

82,33%

2.070.031

1.437.455

69,44%

MÚRCIA

346.268

296.647

85,67%

232.437

173.346

74,58%

CARTAGENA

99.794

87.553

87,73%

69.859

55.211

79,03%

MÚRCIA

446.062

384.200

86,13%

302.296

228.557

75,61%

NAVARRA

1.164

950

81,62%

777

459

59,07%

NAVARRA

1.164

950

81,62%

777

459

59,07%

ÀLAVA

641

507

79,10%

305

194

63,58%

GUIPÚSCOA

763

597

78,24%

397

234

58,97%

BISCAIA

1.606

1.086

67,62%

997

488

48,94%

PAÍS BASC

3.010

2.190

72,76%

1.699

916

53,91%

LA RIOJA

118.964

102.610

86,25%

88.124

62.778

71,24%

LA RIOJA

118.964

102.610

86,25%

88.124

62.778

71,24%

ALACANT

518.860

439.686

84,74%

340.951

246.291

72,24%

CASTELLÓ

204.634

172.346

84,22%

135.767

97.176

71,58%

VALÈNCIA

864.725

723.861

83,71%

610.273

430.305

70,51%

VALÈNCIA

1.588.219

1.335.893

84,11%

1.086.991

773.772

71,18%

TOTAL NACIONAL

14.340.086

12.038.001

83,95%

10.631.881

7.670.551

72,15%

 

Esborranys confirmats 

DELEGACIONS
PROVINCIALS

Total declarac. presentades (*)
IRPF 2013

Esborranys confirmats
IRPF 2013

% Esborranys/
Declaracions

ALMERIA

265.255

122.104

46,03%

CADIS

339.690

195.016

57,41%

CÒRDOVA

333.647

139.445

41,79%

GRANADA

366.736

140.754

38,38%

HUELVA

203.690

112.452

55,21%

JAÉN

285.269

93.966

32,94%

MÀLAGA

579.097

253.317

43,74%

SEVILLA

719.436

363.342

50,50%

JEREZ

101.875

55.818

54,79%

CEUTA

27.375

16.172

59,08%

MELILLA

26.816

14.687

54,77%

ANDALUSIA

3.248.886

1.507.073

46,39%

OSCA

112.501

46.644

41,46%

TEROL

70.846

28.495

40,22%

SARAGOSSA

501.374

237.244

47,32%

ARAGÓ

684.721

312.383

45,62%

OVIEDO

341.902

180.431

52,77%

GIJÓN

173.976

85.669

49,24%

ASTÚRIES

515.878

266.100

51,58%

ILLES BALEARS

468.679

185.054

39,48%

ILLES BALEARS

468.679

185.054

39,48%

LAS PALMAS

395.682

202.433

51,16%

STA CRUZ DE TENERIFE

359.466

179.492

49,93%

LES CANÀRIES

755.148

381.925

50,58%

CANTÀBRIA

269.642

121.858

45,19%

CANTÀBRIA

269.642

121.858

45,19%

ALBACETE

173.121

69.428

40,10%

CIUDAD REAL

210.867

87.354

41,43%

CONCA

91.604

32.224

35,18%

GUADALAJARA

116.807

61.119

52,32%

TOLEDO

292.296

131.704

45,06%

CASTELLA-LA MANXA

884.695

381.829

43,16%

ÁVILA  

76.721

33.218

43,30%

BURGOS

195.077

90.289

46,28%

LLEÓ

235.381

99.167

42,13%

PALÈNCIA

84.365

38.625

45,78%

SALAMANCA

166.209

72.820

43,81%

SEGÒVIA

75.958

30.289

39,88%

SÒRIA

49.896

20.470

41,03%

VALLADOLID

264.657

128.124

48,41%

ZAMORA

86.704

33.968

39,18%

CASTELLA I LLEÓ

1.234.968

546.970

44,29%

BARCELONA

2.571.733

1.132.662

44,04%

GIRONA

325.302

113.280

34,82%

LLEIDA

200.450

70.164

35,00%

TARRAGONA

347.185

128.205

36,93%

CATALUNYA

3.444.670

1.444.311

41,93%

BADAJOZ

285.672

130.150

45,56%

CÀCERES

184.870

86.009

46,52%

EXTREMADURA

470.542

216.159

45,94%

LA CORUNYA

536.086

214.881

40,08%

LUGO

164.068

57.580

35,10%

OURENSE

145.835

55.718

38,21%

PONTEVEDRA

241.495

93.252

38,61%

VIGO

171.902

81.841

47,61%

GALÍCIA

1.259.386

503.272

39,96%

MADRID

3.046.995

1.543.954

50,67%

MADRID

3.046.995

1.543.954

50,67%

MÚRCIA

442.768

194.753

43,99%

CARTAGENA

128.022

67.159

52,46%

MÚRCIA

570.790

261.912

45,89%

NAVARRA

1.660

687

41,39%

NAVARRA

1.660

687

41,39%

ÀLAVA

924

413

44,70%

GUIPÚSCOA

1.100

469

42,64%

BISCAIA

2.350

842

35,83%

PAÍS BASC

4.374

1.724

39,41%

LA RIOJA

161.357

71.629

44,39%

LA RIOJA

161.357

71.629

44,39%

ALACANT

706.929

272.469

38,54%

CASTELLÓ

273.421

103.616

37,90%

VALÈNCIA

1.146.810

450.695

39,30%

VALÈNCIA

2.127.160

826.780

38,87%

TOTAL NACIONAL

19.149.551

8.573.620

44,77%

(*) Declaracions presentades inclou els esborranys.

 

 

Presentacions per Internet 

DELEGACIONS
PROVINCIALS

Total declaracions
Presentades
IRPF 2013 (**)

Declaracions
presentades per Internet IRPF 2013 (*)

% Internet/Total presentacions

ALMERIA

265.255

208.424

78,57%

CADIS

339.690

249.740

73,52%

CÒRDOVA

333.647

241.467

72,37%

GRANADA

366.736

273.617

74,61%

HUELVA

203.690

140.846

69,15%

JAÉN

285.269

196.718

68,96%

MÀLAGA

579.097

423.545

73,14%

SEVILLA

719.436

546.716

75,99%

JEREZ

101.875

77.936

76,50%

CEUTA

27.375

15.835

57,84%

MELILLA

26.816

17.677

65,92%

ANDALUSIA

3.248.886

2.392.521

73,64%

OSCA

112.501

88.213

78,41%

TEROL

70.846

55.642

78,54%

SARAGOSSA

501.374

373.751

74,55%

ARAGÓ

684.721

517.606

75,59%

OVIEDO

341.902

228.044

66,70%

GIJÓN

173.976

116.003

66,68%

ASTÚRIES

515.878

344.047

66,69%

ILLES BALEARS

468.679

355.891

75,93%

ILLES BALEARS

468.679

355.891

75,93%

LAS PALMAS

395.682

278.236

70,32%

STA CRUZ DE TENERIFE

359.466

253.274

70,46%

LES CANÀRIES

755.148

531.510

70,38%

CANTÀBRIA

269.642

191.152

70,89%

CANTÀBRIA

269.642

191.152

70,89%

ALBACETE

173.121

134.216

77,53%

CIUDAD REAL

210.867

157.002

74,46%

CONCA

91.604

68.029

74,26%

GUADALAJARA

116.807

87.657

75,04%

TOLEDO

292.296

212.443

72,68%

CASTELLA-LA MANXA

884.695

659.347

74,53%

ÁVILA  

76.721

55.199

71,95%

BURGOS

195.077

141.775

72,68%

LLEÓ

235.381

175.696

74,64%

PALÈNCIA

84.365

59.633

70,68%

SALAMANCA

166.209

117.423

70,65%

SEGÒVIA

75.958

55.562

73,15%

SÒRIA

49.896

36.330

72,81%

VALLADOLID

264.657

187.229

70,74%

ZAMORA

86.704

63.299

73,01%

CASTELLA I LLEÓ

1.234.968

892.146

72,24%

BARCELONA

2.571.733

1.870.844

72,75%

GIRONA

325.302

255.222

78,46%

LLEIDA

200.450

157.599

78,62%

TARRAGONA

347.185

269.491

77,62%

CATALUNYA

3.444.670

2.553.156

74,12%

BADAJOZ

285.672

206.588

72,32%

CÀCERES

184.870

125.793

68,04%

EXTREMADURA

470.542

332.381

70,64%

LA CORUNYA

536.086

382.303

71,31%

LUGO

164.068

126.821

77,30%

OURENSE

145.835

102.602

70,35%

PONTEVEDRA

241.495

179.805

74,45%

VIGO

171.902

117.774

68,51%

GALÍCIA

1.259.386

909.305

72,20%

MADRID

3.046.995

2.102.125

68,99%

MADRID

3.046.995

2.102.125

68,99%

MÚRCIA

442.768

368.175

83,15%

CARTAGENA

128.022

104.705

81,79%

MÚRCIA

570.790

472.880

82,85%

NAVARRA

1.660

978

58,92%

NAVARRA

1.660

978

58,92%

ÀLAVA

924

530

57,36%

GUIPÚSCOA

1.100

564

51,27%

BISCAIA

2.350

1.490

63,40%

PAÍS BASC

4.374

2.584

59,08%

LA RIOJA

161.357

113.119

70,10%

LA RIOJA

161.357

113.119

70,10%

ALACANT

706.929

519.440

73,48%

CASTELLÓ

273.421

201.206

73,59%

VALÈNCIA

1.146.810

847.794

73,93%

VALÈNCIA

2.127.160

1.568.440

73,73%

TOTAL NACIONAL

19.149.551

13.939.188

72,79%


(*) Declaracions presentades per Internet inclou esborranys confirmats per Internet.
(**) Declaracions presentades inclou esborranys.