Salta al contingut principal

L'Agència Tributària registra una trentena d'establiments que utilitzen programes informàtics per ocultar vendes

Operació ‘Scarpe’

  • Les empreses, del sector del calçat i el tèxtil, podrien haver ocultat fins a un 30% de la seva facturació real
  • Un ‘programa de doble ús’ permetia alterar diàriament la comptabilitat a voluntat de cada establiment, reduint el número i import de les operacions registrades
  • Les pràctiques defraudatòries es concentraven en les vendes en efectiu, per la qual cosa les operacions amb targeta arribaven a representar fins al 95% de tota la facturació declarada
  • L'operatiu, desenvolupat pel Departament d'Inspecció, ha comptat amb la intervenció de la Unitat d'Auditoria Informàtica de la ONIF i de nou dependències d'Inspecció, amb la participació de 107 funcionaris

 

13 de juny de 2014.- L'Agència Tributària ha completat una actuació de gran envergadura en relació amb establiments del sector del calçat i el tèxtil que utilitzaven programes informàtics per ocultar una porció rellevant de les seves vendes, que podria arribar fins al 30% de la facturació real. Les empreses investigades concentraven les pràctiques defraudatòries en les operacions d'efectiu, que feien desaparèixer parcialment de la comptabilitat, cada dia i a la seva voluntat, per rebaixar sensiblement els ingressos, a l'efecte de la tributació per l'impost sobre societats.

L'operatiu, desenvolupat ahir de manera simultània en nou comunitats autònomes (Andalucía, Aragón, les Balears, Cantabria, Castilla y León, Catalunya, La Rioja, Madrid i Comunitat Valenciana) en el marc de l'operació ‘Scarpe’, ha portat al registre dels sistemes informàtics existents en 29 establiments pertanyents a 11 societats.

Mitjançant aquest accés directe als equips informàtics dels establiments registrats s'espera obtenir les dades reals d'activitat i vendes de les empreses en els últims exercicis per poder determinar les quotes defraudades gràcies al treball de programes informàtics que permetien portar una doble comptabilitat amb ocultació parcial de les operacions.

 

Funcionament del ‘programa de doble ús’

El Departament d'Inspecció havia analitzat ja programes d'anàlogues característiques que produïen aquesta alteració comptable. El ‘programa’ utilitzat, denominat ‘de doble ús’, permetia modificar les xifres reals de facturació per fer constar comptablement un menor nombre de vendes i amb un import inferior. Al final de cada dia, els establiments comptaven amb un desglossament de les vendes en efectiu declarades i les no declarades.

Els imports declarats a l'Agència Tributària resultaven sensiblement inferiors als que es correspondrien amb la facturació real d'aquestes societats, fins al punt de què algunes d'elles arribaven a declarar pèrdues en alguns exercicis, o marges de beneficis molt reduïts, mentre que la facturació anual també declarada se situava entre el milió i els 10 milions d'euros.

Igualment, i d'acord amb les investigacions realitzades, s'ha pogut determinar la desproporció existent entre les operacions amb targetes de crèdit i dèbit que comptabilitzaven aquestes empreses, arribant, fins i tot, al 95% de les vendes declarades, i les efectuades en efectiu, circumstància motivada per la concentració de tota l'ocultació d'activitat en els cobraments en efectiu. També s'ha pogut determinar que tant les empreses com els seus socis comptaven amb situacions patrimonials sobrades i elevades sumes en comptes bancaris.

Les actuacions, dirigides pel Departament d'Inspecció Financera i Tributària de l'Agència Tributària, han comptat amb la intervenció de la Unitat Central d'Auditoria Informàtica de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF), i de les dependències d'Inspecció de nou delegacions de l'Agència. En total, en l'operatiu han participat 107 funcionaris de l'Agència Tributària.

 

Lluita contra les vendes en negre

L'operació ‘Scarpe’ (sabates, en italià), s'emmarca en les directrius del Pla de Control Tributari dissenyat per l'Agència Tributària per a aquest any 2014, que considera prioritàries, en la seva lluita contra l'economia submergida, les actuacions contra el treball de mitjans informàtics per a l'ocultació d'activitat econòmica i la realització d'actuacions presencials amb suport de personal especialitzat en tècniques d'auditoria informàtica, amb l'objectiu de detectar situacions de gestió de doble comptabilitat o d'ocultació parcial de l'activitat.

En concret, el ‘programa’ utilitzat per emmascarar o ocultar operacions de venda genera un important nivell d'incompliment tributari i economia submergida. Si bé l'Agència Tributària s'esforça en regularitzar aquests comportaments, sorgeix ara la possibilitat de buscar una solució més global al problema, en el marc d'un futur pla de control i informació que permeti restringir al màxim les vendes no declarades.