Salta al contingut principal

Les declaracions per Internet creixen un 10% durant els dos primers mesos de campanya i ja superen els 7,1 milions

Campanya de renda 2013

  • L'Agència Tributària ha tornat 3.700 milions d'euros a gairebé 5,5 milions de contribuents d'IRPF
  • Les declaracions que es presenten per Internet i no tenen el seu origen en l'esborrany de Renda creixen un 28% després de la posada en marxa del nou programa PADRE simplificat
  • Més del 76% de les devolucions i el 68% dels imports sol·licitats ja han estat abonats
  • A finals de maig les declaracions presentades superen en 625.000 a les de l'any passat en les mateixes dates

 

3 de juny de 2014.- Més de 7.150.000 contribuents han presentat per Internet la seva declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques  (IRPF) corresponent a l'exercici 2013 a data de 30 de maig, fet que suposa un 9,9% més que en igual període de l'any passat. En aquests dos primers mesos de campanya, han estat 8.568.000 el total de declaracions ja presentades, 625.000 més que en les mateixes dates de l'any anterior.

Fins ara, l'Agència Tributària ha tornat 3.700 milions d'euros a 5.485.000 contribuents, un 2% més que en la passada campanya a la mateixa data, de manera que el 76% de les devolucions sol·licitades i el 68% dels imports corresponents, han estat ja abonats.

Està previst que aquesta campanya compti amb 19.325.000 declaracions, de les quals s'espera que 14.600.000 donaran dret a devolució, per un import total de 10.725 milions d'euros, i 4.050.000 declaracions sortiran amb resultat per ingressar, per un import de 6.725 milions d'euros.

Del total de declaracions ja presentades, cinc milions es corresponen amb esborranys confirmats, xifra lleugerament inferior a la de l'any passat per les mateixes dates, de manera que tota l'acceleració de les presentacions registrada fins al moment es concentra a la resta de les declaracions, aquelles que es confeccionen amb els diferents programes d'ajuda existents i amb les dades fiscals que facilita l'Agència Tributària.

Aquestes declaracions sumen 3.500.000, un 25% més que en els dos primers mesos de campanya de l'any passat, de manera que els contribuents que decideixen no optar per l'esborrany, o no poden fer ús del mateix pel seu perfil de rendes, també estan avançant la seva declaració i, si escau, la devolució que els correspon.

 

El nou PADRE i les presentacions per Internet

De la mateixa manera, són les declaracions diferents de l'esborrany les que concentren el fort creixement en les presentacions per Internet. Així, mentre es mantenen lleugerament per damunt de 4.100.000 els esborranys confirmats per Internet, la resta de declaracions presentades per aquesta via telemàtica superen ja la xifra de 3.000.000, gairebé un 28% més que en el mateix període de campanya de l'any passat.

Aquest fort increment en les presentacions amb programes d'ajuda coincideix amb les importants millores que l'Agència Tributària ha efectuat aquest any en el programa PADRE per facilitar la seva usabilitat i agilitzar la presentació. El nou PADRE simplificat ofereix el mateix grau de desagregació de dades que mantenia fins ara, però amb una descàrrega d'informació fiscal i personal més còmoda i amb una major facilitat per al contribuent a l'hora de modificar, si és necessari, aquesta informació.

Sumant els esborranys i la resta de declaracions, a data de 30 de maig més del 83% del total de declaracions s'han presentat per Internet. Fa dos anys, per les mateixes dates, la proporció de presentacions per aquesta via telemàtica era del 70%, i fa tres no arribava al 60%.

D'altra banda, l'acceleració de les presentacions resulta especialment intensa en el cas de les declaracions amb resultat per ingressar. Aquestes declaracions, que no impliquen necessàriament l'abonament immediat de la quota, sinó que, per la via de la domiciliació, es poden presentar en qualsevol moment de la campanya i endarrerir el pagament fins al final de la mateixa, creixen un 34% respecte a les mateixes dates de l'any passat.

 

Servei de cita prèvia

Tant la confirmació de l'esborrany de Renda per Internet, com la presentació telemàtica de la declaració a partir del programa PADRE, accelera la devolució i evita al contribuent els desplaçaments a les oficines de l'Agència Tributària i les entitats col·laboradores. En qualsevol cas, per a aquells ciutadans que no desitgin utilitzar aquesta via per entendre que requereixen una assistència més personalitzada i es troben dins el perfil de cita prèvia, l'Agència posa a disposició les seves oficines presencials i serveis telefònics.

Fins ara s'han concertat gairebé 1,9 milions de cites prèvies per a la confecció de declaracions de Renda i s'han atès poc més de 3,8 milions de trucades telefòniques a través dels diferents serveis que ofereix l'Agència. El servei d'atenció amb cita prèvia es mantindrà fins al 30 de juny, últim dia de la campanya.

Per tal de mitigar una eventual pèrdua de cites en perjudici del conjunt dels contribuents, l'Agència Tributària vol recordar als ciutadans que poden modificar l'hora i dia assignats per a la seva cita, o comunicar a la pròpia Agència que han decidit no fer ús de la mateixa. Cap recordar, també, que el calendari de cites es va obrint progressivament, per la qual cosa es recomana un ús gradual del servei.

 

Qui no està obligat a declarar?

Es manté la mateixa regulació que l'any anterior quant als obligats a presentar la declaració de l'IRPF. En termes generals, no estan obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals.

El límit per no declarar es redueix a 11.200 euros si els rendiments procedeixen de més d'un pagador (llevat d'excepcions), i també quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exempts, quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció.

Ambdós límits segueixen essent vàlids per no declarar si el contribuent compte, en el seu lloc, o a més, amb els següents rendiments:

- Dividends, interessos i plusvàlues sotmesos a retenció amb un  límit conjunt de 1.600 euros.

- Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivades de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

Igual que l'any anterior, tampoc estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis, unes altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

 

Modificació i confirmació de l'esborrany de Renda

Sempre resulta convenient revisar l'esborrany de Renda, atès que en el moment de la seva confecció l'Agència podria no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent hagi d'incorporar a l'esborrany.

Alguns casos típics que aconsellen aquesta revisió són els següents:

- Immobles i les seves referències cadastrals

- Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2013)

- Aportacions a plans de pensions

- Aportacions de quotes sindicals

- Percepcions per subvencions

- Deducció per maternitat

- Deducció per inversió en habitatge habitual

- Deducció per lloguer d'habitatge habitual

- Deduccions autonòmiques

Existeixen diverses vies per confirmar l'esborrany, segons sigui el resultat per retornar o per ingressar, i si es domicilia o no el pagament. Domiciliar el pagament significa que es pot presentar la declaració de la Renda o confirmar l'esborrany qualsevol dia, fins al 25 de juny, però el pagament no es farà efectiu fins al 30 de juny, últim dia de la campanya de Renda. La domiciliació no impedeix fraccionar el pagament en dos terminis (el segon, el  5 de novembre).

Vies no presencials (sense desplaçament a oficines), fins al 30 de juny (25 de juny si es tracta de pagaments amb domiciliació):

VIES DE CONFIRMACIÓ

Casos en què es pot utilitzar aquesta via

Per Internet

sede.agenciatributaria.gob.es

TOTS

Per telèfon (VRU), servei automàtic
901 12 12 24 (les 24 hores)

A tornar

Per SMS, al 638444147
Renda (espai) nombre de justificant d'esborrany (espai) NIF
(Si és declaració conjunta s'afegeix un (espai) NIF del cònjuge

A tornar

Per telèfon (operador)
901 200 345 (DL.-DV., de 9 a 21 hores)

A tornar i a ingressar (domiciliant el pagament)

Per banca electrònica i telefònica

Per retornar i ingressar (sense domiciliar)

En caixers  automàtics de certes entitats

Per retornar i ingressar (sense domiciliar)

Vies presencials, del 5 de maig al 30 de juny (25 de juny si es domicilia el pagament, amb càrrec el 30 de juny):

VIES DE CONFIRMACIÓ

Casos en què es pot utilitzar aquesta via

En les oficines de les entitats financeres col·laboradores

Per retornar i ingressar (sense domiciliar)

En les oficines de l'AEAT o CA

A tornar i a ingressar (domiciliant el pagament)Principals serveis d'assistència i informació

- Internet: sede.agenciatributaria.gob.es
  (ofereix informació i gestions sense horaris).

- Telèfon Assistència: 901 200 345
  (per gestionar l'esborrany; de 9 a 21 hores, de dilluns a divendres).

- Telèfon Renda Informació: 901 33 55 33.
  (per resoldre dubtes; de 9 a 19 hores, de dilluns a divendres).


IRPF 2013 (Dades a 30 de maig)

Dades nacionals

IRPF 2012

IRPF 2013

Variació (%) 

 

(1) SOL·LICITUDS RENO TRAMITADES

11.814.805

11.864.459

0,42%

(2) DECLARACIONS PRESENTADES

7.943.248

8.568.249

7,87%

      Esborranys confirmats

5.136.183

5.047.647

-1,72%

      Resta Declaracions

2.807.065

3.520.602

25,42%

(3) DECLARACIONS PER INTERNET

6.503.819

7.150.024

9,94%

      Esborrany Internet

4.135.857

4.122.679

-0,32%

      Resta Declaracions Internet

2.367.962

3.027.345

27,85%

(4) DECLARACIONS PER INGRESSAR

839.793

1.126.149

34,10%

      Import (milions d'€)

808,873

1.104,883

36,60%

(5) DEVOLUCIONS SOL·LICITADES

6.903.900

7.208.998

4,42%

      Import (milions d'€)

5.162,075

5.441,315

5,41%

(6) DEVOLUCIONS PAGADES

5.379.251

5.485.374

1,97%

      Import (milions d'€)

3.678,992

3.697,167

0,49%

Notes:

(4) i (5) La suma de les declaracions per ingressar i les devolucions no coincideix amb les declaracions presentades perquè falten per incloure les declaracions negatives i les declaracions amb renúncia a la devolució, que sumen  233.102.

(7) La dada de cites concertades es refereix a cites vives (no computen anul·lades i modificades)


Devolucions sol·licitades i pagades
(imports en milions d'euros)
 

DELEGACIONS
PROVINCIALS

Sol·licitades (núm.) IRPF 2013

Pagades (núm.)
IRPF 2013

% Pàg./
sol.

Import sol·licitat
IRPF 2013

Import pagat
IRPF 2013

% Pàg./ Sol.

ALMERIA

111.095

86.781

78,11%

69,349

48,499

69,94%

CADIS

160.752

130.307

81,06%

128,803

97,206

75,47%

CÒRDOVA

123.197

93.958

76,27%

77,100

53,548

69,45%

GRANADA

143.515

106.855

74,46%

101,618

67,989

66,91%

HUELVA

87.275

68.477

78,46%

54,384

39,646

72,90%

JAÉN

103.279

78.097

75,62%

58,306

40,835

70,04%

MÀLAGA

231.871

175.956

75,89%

175,871

119,839

68,14%

SEVILLA

305.952

239.353

78,23%

223,654

156,889

70,15%

JEREZ

46.535

37.414

80,40%

33,237

24,495

73,70%

CEUTA

12.007

9.094

75,74%

8,849

6,248

70,61%

MELILLA

11.676

8.582

73,50%

8,358

5,679

67,94%

ANDALUSIA

1.337.154

1.034.874

77,39%

939,529

660,874

70,34%

OSCA

34.373

26.144

76,06%

22,990

15,723

68,39%

TEROL

22.034

16.348

74,19%

13,777

9,312

67,59%

SARAGOSSA

183.839

139.418

75,84%

133,648

91,520

68,48%

ARAGÓ

240.246

181.910

75,72%

170,415

116,554

68,39%

OVIEDO

133.395

103.761

77,78%

110,404

77,885

70,55%

GIJÓN

66.369

50.908

76,70%

52,634

36,234

68,84%

ASTÚRIES

199.764

154.669

77,43%

163,038

114,120

70,00%

ILLES BALEARS

154.255

114.600

74,29%

112,327

72,465

64,51%

ILLES BALEARS

154.255

114.600

74,29%

112,327

72,465

64,51%

LAS PALMAS

168.389

129.355

76,82%

121,860

83,344

68,39%

TENERIFE

144.408

115.669

80,10%

101,818

73,449

72,14%

LES CANÀRIES

312.797

245.024

78,33%

223,678

156,793

70,10%

CANTÀBRIA

100.123

73.751

73,66%

79,248

52,168

65,83%

CANTÀBRIA

100.123

73.751

73,66%

79,248

52,168

65,83%

ALBACETE

60.607

44.988

74,23%

41,243

27,784

67,37%

CIUDAD REAL

78.578

60.871

77,47%

53,615

38,098

71,06%

CONCA

28.625

20.791

72,63%

18,526

12,119

65,42%

GUADALAJARA

47.767

37.248

77,98%

37,024

26,660

72,01%

TOLEDO

107.699

80.912

75,13%

75,745

52,287

69,03%

C. LA MANXA

323.276

244.810

75,73%

226,153

156,949

69,40%

ÁVILA  

27.256

20.995

77,03%

18,117

12,668

69,92%

BURGOS

70.500

53.509

75,90%

54,286

36,973

68,11%

LLEÓ

88.039

67.712

76,91%

62,875

43,703

69,51%

PALÈNCIA

29.822

23.562

79,01%

20,819

15,010

72,10%

SALAMANCA

61.042

47.221

77,36%

42,969

29,776

69,30%

SEGÒVIA

25.845

19.595

75,82%

19,089

12,681

66,43%

SÒRIA

16.642

12.677

76,17%

10,953

7,494

68,42%

VALLADOLID

102.123

80.577

78,90%

80,720

56,944

70,54%

ZAMORA

29.260

21.825

74,59%

19,234

12,954

67,35%

C. I LEON

450.529

347.673

77,17%

329,062

228,203

69,35%

BARCELONA

951.339

709.153

74,54%

799,125

525,904

65,81%

GIRONA

110.059

78.970

71,75%

82,933

52,590

63,41%

LLEIDA

63.777

46.569

73,02%

44,800

28,839

64,37%

TARRAGONA

128.533

92.209

71,74%

100,401

63,378

63,12%

CATALUNYA

1.253.708

926.901

73,93%

1.027,259

670,711

65,29%

BADAJOZ

105.869

81.034

76,54%

60,341

42,196

69,93%

CÀCERES

65.838

50.603

76,86%

37,185

26,373

70,92%

EXTREMADURA

171.707

131.637

76,66%

97,526

68,570

70,31%

LA CORUNYA

178.463

135.517

75,94%

125,815

86,550

68,79%

LUGO

51.006

38.013

74,53%

30,339

20,350

67,08%

OURENSE

44.555

31.809

71,39%

27,039

17,319

64,05%

PONTEVEDRA

81.550

59.405

72,84%

53,456

35,430

66,28%

VIGO

60.452

45.356

75,03%

45,938

30,504

66,40%

GALÍCIA

416.026

310.100

74,54%

282,587

190,153

67,29%

MADRID

1.187.362

919.274

77,42%

1.047,207

716,223

68,39%

MADRID

1.187.362

919.274

77,42%

1.047,207

716,223

68,39%

MÚRCIA

189.011

144.299

76,34%

130,761

89,207

68,22%

CARTAGENA

60.312

48.816

80,94%

43,099

32,300

74,94%

MÚRCIA

249.323

193.115

77,46%

173,860

121,507

69,89%

NAVARRA

575

324

56,35%

0,391

0,154

39,28%

NAVARRA

575

324

56,35%

0,391

0,154

39,28%

ÀLAVA

306

195

63,73%

0,141

0,083

59,10%

GUIPÚSCOA

367

209

56,95%

0,203

0,077

38,02%

BISCAIA

627

377

60,13%

0,375

0,172

45,92%

PAÍS BASC

1.300

781

60,08%

0,719

0,333

46,27%

LA RIOJA

56.996

40.959

71,86%

42,200

26,156

61,98%

LA RIOJA

56.996

40.959

71,86%

42,200

26,156

61,98%

ALACANT

244.272

184.512

75,54%

164,186

109,441

66,66%

CASTELLÓ

92.520

68.336

73,86%

63,198

40,784

64,53%

VALÈNCIA

417.065

312.124

74,84%

298,732

195,011

65,28%

C. VALENCIANA

753.857

564.972

74,94%

526,116

345,236

65,62%

TOTAL NACIONAL

7.208.998

5.485.374

76,09%

5.441,315

3.697,167

67,95%


Devolucions pagades IRPF 2012 - 2013
(imports en milions d'euros) 

DELEGACIONS
ESPECIALS

Pagades (núm.) IRPF 2012

Pagades (núm.)
IRPF 2013

 Var. 2013/
2012 (%)

Import pagat
IRPF 2012

Import pagat
IRPF 2013

 Var. 2013/
2012 (%)

ANDALUSIA

1.018.597

1.034.874

1,60%

667,205

660,874

-0,95%

ARAGÓ

184.831

181.910

-1,58%

120,965

116,554

-3,65%

ASTÚRIES

150.184

154.669

2,99%

113,797

114,120

0,28%

ILLES BALEARS

106.588

114.600

7,52%

71,222

72,465

1,75%

LES CANÀRIES

241.220

245.024

1,58%

154,119

156,793

1,74%

CANTÀBRIA

73.486

73.751

0,36%

52,278

52,168

-0,21%

C.- LA MANXA

244.405

244.810

0,17%

157,714

156,949

-0,49%

C. I LEON

337.338

347.673

3,06%

222,283

228,203

2,66%

CATALUNYA

912.995

926.901

1,52%

666,009

670,711

0,71%

EXTREMADURA

130.080

131.637

1,20%

68,850

68,570

-0,41%

GALÍCIA

313.827

310.100

-1,19%

193,694

190,153

-1,83%

MADRID

907.322

919.274

1,32%

715,569

716,223

0,09%

MÚRCIA

182.773

193.115

5,66%

117,823

121,507

3,13%

NAVARRA

303

324

6,93%

0,131

0,154

17,01%

PAÍS BASC

767

781

1,83%

0,356

0,333

-6,56%

LA RIOJA

40.777

40.959

0,45%

26,897

26,156

-2,76%

C. VALENCIANA

533.758

564.972

5,85%

330,079

345,236

4,59%

TOTAL NACIONAL

5.379.251

5.485.374

1,97%

3.678,992

3.697,167

0,49%


Esborranys confirmats 

DELEGACIONS
PROVINCIALS

Total declarac. presentades (*)
IRPF 2013

Esborranys confirmats
IRPF 2013

% Esborranys/
Declaracions

ALMERIA

127.269

78.426

61,62%

CADIS

183.219

130.397

71,17%

CÒRDOVA

143.410

79.886

55,70%

GRANADA

167.556

86.062

51,36%

HUELVA

98.228

68.331

69,56%

JAÉN

119.821

55.308

46,16%

MÀLAGA

270.674

157.071

58,03%

SEVILLA

354.183

230.410

65,05%

JEREZ

52.966

36.058

68,08%

CEUTA

13.873

9.882

71,23%

MELILLA

13.550

8.627

63,67%

ANDALUSIA

1.544.749

940.458

60,88%

OSCA

42.054

24.118

57,35%

TEROL

27.481

14.958

54,43%

SARAGOSSA

227.407

141.446

62,20%

ARAGÓ

296.942

180.522

60,79%

OVIEDO

157.867

103.609

65,63%

GIJÓN

81.163

49.712

61,25%

ASTÚRIES

239.030

153.321

64,14%

ILLES BALEARS

191.034

101.034

52,89%

ILLES BALEARS

191.034

101.034

52,89%

LAS PALMAS

194.592

127.064

65,30%

STA. CRUZ DE TENERIFE

168.620

108.388

64,28%

LES CANÀRIES

363.212

235.452

64,82%

CANTÀBRIA

120.892

71.165

58,87%

CANTÀBRIA

120.892

71.165

58,87%

ALBACETE

72.318

38.595

53,37%

CIUDAD REAL

92.524

51.205

55,34%

CONCA

34.042

16.505

48,48%

GUADALAJARA

56.218

37.922

67,46%

TOLEDO

125.201

75.981

60,69%

CASTELLA-LA MANXA

380.303

220.208

57,90%

ÁVILA  

32.787

18.035

55,01%

BURGOS

86.185

52.282

60,66%

LLEÓ

106.267

59.830

56,30%

PALÈNCIA

35.959

21.788

60,59%

SALAMANCA

73.139

41.788

57,14%

SEGÒVIA

31.008

16.431

52,99%

SÒRIA

20.394

11.257

55,20%

VALLADOLID

120.632

75.826

62,86%

ZAMORA

35.073

18.150

51,75%

CASTELLA I LLEÓ

541.444

315.387

58,25%

BARCELONA

1.147.364

654.320

57,03%

GIRONA

135.623

63.101

46,53%

LLEIDA

76.398

37.435

49,00%

TARRAGONA

154.104

76.073

49,36%

CATALUNYA

1.513.489

830.929

54,90%

BADAJOZ

124.381

72.121

57,98%

CÀCERES

78.728

46.324

58,84%

EXTREMADURA

203.109

118.445

58,32%

LA CORUNYA

217.397

116.852

53,75%

LUGO

62.549

28.865

46,15%

OURENSE

57.173

28.490

49,83%

PONTEVEDRA

99.509

49.700

49,95%

VIGO

72.833

44.394

60,95%

GALÍCIA

509.461

268.301

52,66%

MADRID

1.404.802

927.277

66,01%

MADRID

1.404.802

927.277

66,01%

MÚRCIA

218.299

124.463

57,01%

CARTAGENA

69.627

45.723

65,67%

MÚRCIA

287.926

170.186

59,11%

NAVARRA

722

359

49,72%

NAVARRA

722

359

49,72%

ÀLAVA

385

219

56,88%

GUIPÚSCOA

487

246

50,51%

BISCAIA

796

406

51,01%

PAÍS BASC

1.668

871

52,22%

LA RIOJA

69.528

39.985

57,51%

LA RIOJA

69.528

39.985

57,51%

ALACANT

295.815

155.660

52,62%

CASTELLÓ

111.026

56.876

51,23%

VALÈNCIA

493.097

261.211

52,97%

C. VALENCIANA

899.938

473.747

52,64%

TOTAL NACIONAL

8.568.249

5.047.647

58,91%

(*) Declaracions presentades inclou els esborranys.

 

 

Presentacions per Internet 

DELEGACIONS
PROVINCIALS

Total declaracions
presentades
IRPF 2013 (**)

Declaracions
presentades per Internet IRPF 2013 (*)

% Internet/
Total presentacions

ALMERIA

127.269

109.967

86,41%

CADIS

183.219

153.646

83,86%

CÒRDOVA

143.410

119.704

83,47%

GRANADA

167.556

142.367

84,97%

HUELVA

98.228

80.733

82,19%

JAÉN

119.821

99.628

83,15%

MÀLAGA

270.674

223.554

82,59%

SEVILLA

354.183

304.027

85,84%

JEREZ

52.966

46.072

86,98%

CEUTA

13.873

9.642

69,50%

MELILLA

13.550

10.437

77,03%

ANDALUSIA

1.544.749

1.299.777

84,14%

OSCA

42.054

35.603

84,66%

TEROL

27.481

23.747

86,41%

SARAGOSSA

227.407

193.129

84,93%

ARAGÓ

296.942

252.479

85,03%

OVIEDO

157.867

128.482

81,39%

GIJÓN

81.163

64.314

79,24%

ASTÚRIES

239.030

192.796

80,66%

ILLES BALEARS

191.034

157.550

82,47%

ILLES BALEARS

191.034

157.550

82,47%

LAS PALMAS

194.592

159.191

81,81%

STA. CRUZ DE TENERIFE

168.620

138.475

82,12%

LES CANÀRIES

363.212

297.666

81,95%

CANTÀBRIA

120.892

99.570

82,36%

CANTÀBRIA

120.892

99.570

82,36%

ALBACETE

72.318

63.303

87,53%

CIUDAD REAL

92.524

80.350

86,84%

CONCA

34.042

28.895

84,88%

GUADALAJARA

56.218

47.766

84,97%

TOLEDO

125.201

106.689

85,21%

CASTELLA-LA MANXA

380.303

327.003

85,98%

ÁVILA  

32.787

27.323

83,33%

BURGOS

86.185

71.561

83,03%

LLEÓ

106.267

88.716

83,48%

PALÈNCIA

35.959

29.678

82,53%

SALAMANCA

73.139

60.145

82,23%

SEGÒVIA

31.008

25.839

83,33%

SÒRIA

20.394

17.055

83,63%

VALLADOLID

120.632

100.465

83,28%

ZAMORA

35.073

28.920

82,46%

CASTELLA I LLEÓ

541.444

449.702

83,06%

BARCELONA

1.147.364

947.339

82,57%

GIRONA

135.623

114.979

84,78%

LLEIDA

76.398

65.106

85,22%

TARRAGONA

154.104

131.981

85,64%

CATALUNYA

1.513.489

1.259.405

83,21%

BADAJOZ

124.381

102.684

82,56%

CÀCERES

78.728

63.198

80,27%

EXTREMADURA

203.109

165.882

81,67%

LA CORUNYA

217.397

178.494

82,11%

LUGO

62.549

52.680

84,22%

OURENSE

57.173

45.780

80,07%

PONTEVEDRA

99.509

82.490

82,90%

VIGO

72.833

57.711

79,24%

GALÍCIA

509.461

417.155

81,88%

MADRID

1.404.802

1.155.474

82,25%

MADRID

1.404.802

1.155.474

82,25%

MÚRCIA

218.299

195.793

89,69%

CARTAGENA

69.627

62.525

89,80%

MÚRCIA

287.926

258.318

89,72%

NAVARRA

722

465

64,40%

NAVARRA

722

465

64,40%

ÀLAVA

385

245

63,64%

GUIPÚSCOA

487

252

51,75%

BISCAIA

796

622

78,14%

PAÍS BASC

1.668

1.119

67,09%

LA RIOJA

69.528

55.892

80,39%

LA RIOJA

69.528

55.892

80,39%

ALACANT

295.815

248.010

83,84%

CASTELLÓ

111.026

93.185

83,93%

VALÈNCIA

493.097

418.576

84,89%

VALÈNCIA

899.938

759.771

84,42%

TOTAL NACIONAL

8.568.249

7.150.024

83,45%

(*) Declaracions presentades per Internet inclou esborranys confirmats per Internet. (**) Declaracions presentades inclou esborranys.