Salta al contingut principal

L'Agència Tributària ha acordat la devolució de 6.600 milions d'euros a 10,5 milions de contribuents

Conclou la Campanya de renda 2013

 

  • Més de 13,5 milions de contribuents, el 77% del total, han presentat ja la seva declaració de la Renda per Internet
  • Les declaracions per Internet registrats creixen un 18% i, en concret, les que no són esborranys augmenten un 32% després de la posada en marxa del programa PADRE simplificat
  • En tres anys, el nombre de contribuents que presenten la Renda per Internet ha crescut més d'un 31%, agilitzant els seus tràmits i accelerant, si escau, les devolucions
  • Ja són 577.000 les altes en el ‘PIN 24 hores’, servei complementari del REN0, utilitzat per més de 15 milions de contribuents en aquesta campanya


30 de juny de 2014.-
L'Agència Tributària conclou avui la campanya de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponent a l'exercici 2013. Els contribuents que encara no hagin presentat la declaració podran fer-ho durant la jornada a través dels diferents serveis que ofereix l'Agència. En el cas d'Internet, tenen temps fins a mitjanit en la pàgina sede.agenciatributaria.gob.es.

Avui dia  , l'Agència Tributària ha acordat la devolució de 6.675 milions d'euros a 10.500.000 contribuents. Les devolucions ja pagades, un total de 10.070.000, sumen més de 6.300 milions d'euros, de manera que el 74% de les devolucions sol·licitades, i el 63% dels imports, han estat ja abonats.

Fins a la data s'han registrat 17.600.000 declaracions d'IRPF, 988.000 més que l'any passat en les mateixes dates. D'elles, 13.500.000 s'han presentat per Internet, fet que suposa el 77% del total i 2.100.000 més que al tancament de l'anterior campanya.

Per a aquesta campanya està prevista la presentació de 19,3 milions de declaracions, amb una lleugera caiguda del 0,5% respecte a l'any anterior. Per tant, encara resten declaracions per incorporar. Tanmateix, el fet que, a falta d'un dia per a la conclusió de la campanya, es mantingui un creixement interanual del 6% mostra el grau d'acceleració de les presentacions, i això tant en les declaracions per retornar, com en aquelles amb resultat per ingressar, que augmenten un 20% davant la previsió inicial de campanya, que reflectia un descens del 0,3% en les declaracions per ingressar.

 

Tres de cada quatre contribuents, per Internet

Aquesta acceleració de les declaracions es produeix en el context d'un nou increment en la utilització d'Internet. Tres de cada quatre contribuents opten ja per aquesta via per a la presentació de la seva declaració. Si el 2011, al tancament de campanya, les presentacions per Internet sumaven un total de 10,3 milions, ara són 13,5 milions, un 31% més que fa tres anys, quan es van començar a reforçar les mesures per potenciar la via telemàtica com fórmula principal de presentació, agilitzant els tràmits dels contribuents i, si escau, les devolucions que els correspongui.

Respecte a l'any passat, l'augment de les presentacions per Internet es concentra en les declaracions que es confeccionen amb els diferents programes d'ajuda existents i amb les dades fiscals que facilita l'Agència, amb un increment superior al 32%, davant un creixement del 3% en els esborranys confirmats per Internet. Sense distingir per vies de presentació, del total de 17,6 milions de declaracions, més de 8 milions són esborranys confirmats, amb una lleugera reducció de l'1,7%, i gairebé 9,5 milions la resta de les declaracions, amb un increment del 13,6%.

Aquest diferent comportament entre esborranys i resta de declaracions, que ja es venia apreciant durant la campanya, coincideix amb les importants millores que l'Agència Tributària ha efectuat aquest any en el programa PADRE per facilitar la seva usabilitat i agilitzar la presentació. El nou PADRE simplificat ofereix el mateix grau de desagregació de dades que mantenia fins ara, però amb una descàrrega d'informació més còmoda i amb una major facilitat per al contribuent a l'hora de modificar, si és necessari, aquesta informació.

L'altra novetat de la campanya, el servei ‘PIN 24 hores’, compte ja amb 577.000 altes. Els contribuents registrats, a més d'utilitzar el sistema per a l'obtenció de l'esborrany i les dades fiscals, podran aprofitar el PIN per consultar l'estat de la seva devolució i per a uns altres tràmits aliens a la campanya. En paral·lel, el ja tradicional servei REN0 ha estat utilitzat per més de 15.100.000 contribuents.

 

Serveis d'assistència i informació

Durant el dia d'avui, l'Agència Tributària manté disponibles els seus serveis, tant a Internet, com presencials i telefònics:

- Internet. sede.agenciatributaria.gob.es (ofereix informació i gestions sense horaris).

- Telèfon Assistència: 901 200 345 (gestió d'esborrany; 9 - 21 hores).

- Renda Informació: 901 33 55 33 (resolució de dubtes; 9 - 20 hores).

A falta de comptabilitzar l'últim dia de campanya, l'Agència Tributària ha concertat aquest any gairebé 2,4 milions de cites i, a data de 26 de juny, ha atès gairebé 6 milions de trucades.

 

Impost sobre el patrimoni

En paral·lel a la Campanya de l'IRPF s'ha desenvolupat la de l'impost sobre el patrimoni, que havien de declarar aquells contribuents amb quota per ingressar (després d'aplicar les corresponents deduccions i bonificacions) i també aquells sense quota per ingressar, però que l'any passat comptaven amb béns i drets amb un valor superior als 2 milions d'euros.

A tancament de campanya s'han registrat ja poc més de 162.000 declaracions de Patrimoni i l'import per ingressar assoleix els 730 milions d'euros.

CAMPANYA RENDA 2013 - DADES AL 30 DE JUNY

IRPF

DADES NACIONALS

IRPF 2012

IRPF 2013

%2013/2012

 

(1) SOL·LICITUDS RENO TRAMITADES

14.361.380

15.105.425

5,18%

(2) DECLARACIONS PRESENTADES

16.631.609

17.620.442

5,95%

Esborranys confirmats

8.301.734

8.159.189

-1,72%

Resta de Declaracions

8.329.875

9.461.253

13,58%

(3) DECLARACIONS PER INTERNET

11.477.847

13.575.710

18,28%

Esborranys confirmats

5.565.178

5.730.827

2,98%

Resta de Declaracions

5.912.669

7.844.883

32,68%

(4) DECLARACIONS PER INGRESSAR

2.901.081

3.481.415

20,00%

Import (milions d'€)

4.505,710

5.541,946

23,00%

(5) DEVOLUCIONS SOL·LICITADES

13.229.002

13.531.646

2,29%

Import (milions d'€)

9.664,882

10.015,046

3,62%

(6) DEVOLUCIONS PAGADES

10.104.807

10.070.387

-0,34%

Import (milions d'€)

6.349,177

6.353,694

0,07%

(7) CITES CONCERTADES

2.383.989

2.358.672

-1,06%

       

Notes:
(4) i (5) La suma de les declaracions per ingressar i les devolucions no coincideix amb les declaracions presentades perquè falten per incloure les declaracions negatives i les declaracions amb renúncia a la devolució, que sumen  607.381
(7) La dada de cites concertades es refereix a cites vives (no computen anul·lades i modificades)


Devolucions sol·licitades i pagades (imports en milions d'euros)

DELEGACIONS
PROVINCIALS

Sol·licitades (núm.) IRPF 2013

Pagades (núm.) IRPF 2013

% Pàg./ sol.

Import sol·licitat
IRPF 2013

Import pagat
IRPF 2013

% Pàg./ Sol.

ALMERIA

198.136

152.932

77,19%

126,148

84.636

67,09%

CADIS

255.616

202.536

79,23%

190,544

136.717

71,75%

CÒRDOVA

243.453

186.059

76,43%

140,574

92.544

65,83%

GRANADA

265.273

197.884

74,60%

175,780

112.454

63,97%

HUELVA

153.045

118.803

77,63%

89,179

61.987

69,51%

JAÉN

208.178

163.319

78,45%

107,479

73.513

68,40%

MÀLAGA

420.827

313.615

74,52%

305,783

196.111

64,13%

SEVILLA

525.772

400.329

76,14%

371,201

242.266

65,27%

JEREZ

77.495

62.183

80,24%

51,400

36.368

70,76%

CEUTA

20.702

15.334

74,07%

14,720

9.886

67,16%

MELILLA

20.174

15.312

75,90%

13,777

9.351

67,88%

ANDALUSIA

2.388.671

1.828.306

76,54%

1.586,585

1.055.833

66,55%

OSCA

76.759

56.907

74,14%

50,851

31.980

62,89%

TEROL

49.364

37.364

75,69%

30,051

19.664

65,44%

SARAGOSSA

343.628

258.509

75,23%

249,510

160.207

64,21%

ARAGÓ

469.751

352.780

75,10%

330,412

211.851

64,12%

OVIEDO

243.806

186.042

76,31%

191,840

130.145

67,84%

GIJÓN

121.299

92.174

75,99%

91,603

61.165

66,77%

ASTÚRIES

365.105

278.216

76,20%

283,443

191.310

67,49%

ILLES BALEARS

307.788

219.089

71,18%

222,910

132.379

59,39%

ILLES BALEARS

307.788

219.089

71,18%

222,910

132.379

59,39%

LAS PALMAS

288.942

214.232

74,14%

208,123

133.045

63,93%

STA CRUZ DE TENERIFE

259.163

199.610

77,02%

177,317

120.551

67,99%

LES CANÀRIES

548.105

413.842

75,50%

385,440

253.596

65,79%

CANTÀBRIA

187.046

140.831

75,29%

145,364

93.429

64,27%

CANTÀBRIA

187.046

140.831

75,29%

145,364

93.429

64,27%

ALBACETE

123.154

92.680

75,26%

76,818

50.526

65,77%

CIUDAD REAL

151.244

116.203

76,83%

95,939

65.533

68,31%

CONCA

64.849

48.016

74,04%

38,448

24.880

64,71%

GUADALAJARA

84.677

64.604

76,29%

62,869

42.857

68,17%

TOLEDO

211.968

158.012

74,55%

138,150

90.653

65,62%

CASTELLA-LA MANXA

635.892

479.515

75,41%

412,224

274.448

66,58%

ÁVILA  

55.063

42.212

76,66%

34,978

23.799

68,04%

BURGOS

137.119

103.541

75,51%

104,298

68.167

65,36%

LLEÓ

164.630

126.307

76,72%

114,458

76.831

67,13%

PALÈNCIA

58.666

46.333

78,98%

40,347

28.282

70,10%

SALAMANCA

117.777

90.677

76,99%

80,312

53.803

66,99%

SEGÒVIA

53.635

40.008

74,59%

38,825

24.800

63,88%

SÒRIA

35.310

26.913

76,22%

23,585

15.343

65,06%

VALLADOLID

189.242

145.940

77,12%

148,333

99.368

66,99%

ZAMORA

61.730

47.672

77,23%

38,347

25.857

67,43%

CASTELLA I LLEÓ

873.172

669.603

76,69%

623,483

416.250

66,76%

BARCELONA

1.782.491

1.278.408

71,72%

1.506,323

913.049

60,61%

GIRONA

221.268

154.873

69,99%

167,304

98.562

58,91%

LLEIDA

139.960

98.560

70,42%

98,634

58.216

59,02%

TARRAGONA

246.872

172.846

70,01%

187,131

110.948

59,29%

CATALUNYA

2.390.591

1.704.687

71,31%

1.959,392

1.180.776

60,26%

BADAJOZ

208.728

161.233

77,25%

110,611

73.453

66,41%

CÀCERES

131.580

101.762

77,34%

68,830

46.624

67,74%

EXTREMADURA

340.308

262.995

77,28%

179,441

120.077

66,92%

LA CORUNYA

361.561

267.937

74,11%

248,304

157.063

63,25%

LUGO

114.946

84.564

73,57%

65,756

40.854

62,13%

OURENSE

95.896

70.361

73,37%

55,547

34.115

61,42%

PONTEVEDRA

167.175

122.205

73,10%

104,908

65.108

62,06%

VIGO

118.750

87.530

73,71%

88,299

54.863

62,13%

GALÍCIA

858.328

632.597

73,70%

562,814

352.004

62,54%

MADRID

2.130.331

1.577.573

74,05%

1.924,147

1.195.485

62,13%

MADRID

2.130.331

1.577.573

74,05%

1.924,147

1.195.485

62,13%

MÚRCIA

331.656

252.079

76,01%

223,164

146.283

65,55%

CARTAGENA

96.310

75.790

78,69%

67,577

47.732

70,63%

MÚRCIA

427.966

327.869

76,61%

290,741

194.015

66,73%

NAVARRA

1.117

721

64,55%

0,758

332

43,85%

NAVARRA

1.117

721

64,55%

0,758

332

43,85%

ÀLAVA

602

407

67,61%

0,283

150

53,15%

GUIPÚSCOA

772

490

63,47%

0,403

174

43,07%

BISCAIA

1.470

835

56,80%

0,902

368

40,79%

PAÍS BASC

2.844

1.732

60,90%

1,588

692

43,57%

LA RIOJA

112.893

81.323

72,04%

83,647

48.795

58,33%

LA RIOJA

112.893

81.323

72,04%

83,647

48.795

58,33%

ALACANT

486.688

359.107

73,79%

320,403

200.401

62,55%

CASTELLÓ

193.082

141.888

73,49%

128,444

79.394

61,81%

VALÈNCIA

811.968

597.713

73,61%

573,812

352.626

61,45%

VALÈNCIA

1.491.738

1.098.708

73,65%

1.022,659

632.421

61,84%

TOTAL NACIONAL

13.531.646

10.070.387

74,42%

10.015,048

6.353.694

63,44%


Esborranys confirmats

DELEGACIONS
PROVINCIALS

Total declarac. presentades (*)
IRPF 2013

Esborranys confirmats
IRPF 2013

% Esborranys/
Declaracions

ALMERIA

248.052

117.654

47,43%

CADIS

316.255

187.334

59,24%

CÒRDOVA

306.652

131.961

43,03%

GRANADA

334.965

134.121

40,04%

HUELVA

185.391

106.513

57,45%

JAÉN

259.155

89.425

34,51%

MÀLAGA

536.602

243.468

45,37%

SEVILLA

662.946

346.570

52,28%

JEREZ

95.153

53.321

56,04%

CEUTA

25.732

15.594

60,60%

MELILLA

25.350

14.217

56,08%

ANDALUSIA

2.996.253

1.440.178

48,07%

OSCA

105.110

44.464

42,30%

TEROL

66.868

27.376

40,94%

SARAGOSSA

468.177

228.355

48,78%

ARAGÓ

640.155

300.195

46,89%

OVIEDO

314.085

171.732

54,68%

GIJÓN

162.051

82.586

50,96%

ASTÚRIES

476.136

254.318

53,41%

ILLES BALEARS

429.241

172.523

40,19%

ILLES BALEARS

429.241

172.523

40,19%

LAS PALMAS

361.111

194.771

53,94%

STA CRUZ DE TENERIFE

328.621

171.133

52,08%

LES CANÀRIES

689.732

365.904

53,05%

CANTÀBRIA

247.328

116.051

46,92%

CANTÀBRIA

247.328

116.051

46,92%

ALBACETE

160.219

66.433

41,46%

CIUDAD REAL

193.521

83.029

42,90%

CONCA

84.036

30.530

36,33%

GUADALAJARA

108.786

58.591

53,86%

TOLEDO

266.378

125.376

47,07%

CASTELLA-LA MANXA

812.940

363.959

44,77%

ÁVILA  

71.653

31.762

44,33%

BURGOS

183.222

86.380

47,14%

LLEÓ

218.355

95.191

43,59%

PALÈNCIA

78.106

36.887

47,23%

SALAMANCA

154.722

69.653

45,02%

SEGÒVIA

70.754

28.917

40,87%

SÒRIA

47.155

19.720

41,82%

VALLADOLID

244.491

122.666

50,17%

ZAMORA

80.789

32.457

40,18%

CASTELLA I LLEÓ

1.149.247

523.633

45,56%

BARCELONA

2.361.229

1.066.507

45,17%

GIRONA

301.396

106.114

35,21%

LLEIDA

186.506

66.090

35,44%

TARRAGONA

323.442

121.199

37,47%

CATALUNYA

3.172.573

1.359.910

42,86%

BADAJOZ

265.652

124.446

46,85%

CÀCERES

170.830

82.136

48,08%

EXTREMADURA

436.482

206.582

47,33%

LA CORUNYA

484.285

202.479

41,81%

LUGO

152.726

54.496

35,68%

OURENSE

134.515

52.905

39,33%

PONTEVEDRA

222.968

88.038

39,48%

VIGO

157.586

77.387

49,11%

GALÍCIA

1.152.080

475.305

41,26%

MADRID

2.775.350

1.473.854

53,11%

MADRID

2.775.350

1.473.854

53,11%

MÚRCIA

415.973

187.070

44,97%

CARTAGENA

120.902

64.802

53,60%

MÚRCIA

536.875

251.872

46,91%

NAVARRA

1.562

624

39,95%

NAVARRA

1.562

624

39,95%

ÀLAVA

850

381

44,82%

GUIPÚSCOA

1.100

438

39,82%

BISCAIA

2.089

755

36,14%

PAÍS BASC

4.039

1.574

38,97%

LA RIOJA

149.822

68.580

45,77%

LA RIOJA

149.822

68.580

45,77%

ALACANT

647.166

258.494

39,94%

CASTELLÓ

252.409

98.217

38,91%

VALÈNCIA

1.051.052

427.416

40,67%

VALÈNCIA

1.950.627

784.127

40,20%

TOTAL NACIONAL

17.620.442

8.159.189

46,31%

 

(*) Declaracions presentades inclou els esborranys.


Presentacions per Internet

DELEGACIONS
PROVINCIALS

Total declaracions
Presentades
IRPF 2013 (**)

Declaracions
presentades per Internet IRPF 2013 (*)

% Internet/Total presentacions

ALMERIA

248.052

202.527

81,65%

CADIS

316.255

243.573

77,02%

CÒRDOVA

306.652

235.713

76,87%

GRANADA

334.965

265.493

79,26%

HUELVA

185.391

137.573

74,21%

JAÉN

259.155

192.851

74,42%

MÀLAGA

536.602

410.857

76,57%

SEVILLA

662.946

533.119

80,42%

JEREZ

95.153

76.148

80,03%

CEUTA

25.732

15.450

60,04%

MELILLA

25.350

17.202

67,86%

ANDALUSIA

2.996.253

2.330.506

77,78%

OSCA

105.110

85.440

81,29%

TEROL

66.868

54.642

81,72%

SARAGOSSA

468.177

366.968

78,38%

ARAGÓ

640.155

507.050

79,21%

OVIEDO

314.085

223.784

71,25%

GIJÓN

162.051

114.175

70,46%

ASTÚRIES

476.136

337.959

70,98%

ILLES BALEARS

429.241

342.112

79,70%

ILLES BALEARS

429.241

342.112

79,70%

LAS PALMAS

361.111

269.735

74,70%

STA CRUZ DE TENERIFE

328.621

245.881

74,82%

LES CANÀRIES

689.732

515.616

74,76%

CANTÀBRIA

247.328

186.936

75,58%

CANTÀBRIA

247.328

186.936

75,58%

ALBACETE

160.219

130.919

81,71%

CIUDAD REAL

193.521

153.708

79,43%

CONCA

84.036

66.431

79,05%

GUADALAJARA

108.786

85.895

78,96%

TOLEDO

266.378

207.609

77,94%

CASTELLA-LA MANXA

812.940

644.562

79,29%

ÁVILA  

71.653

54.039

75,42%

BURGOS

183.222

140.114

76,47%

LLEÓ

218.355

171.792

78,68%

PALÈNCIA

78.106

58.497

74,89%

SALAMANCA

154.722

115.267

74,50%

SEGÒVIA

70.754

54.474

76,99%

SÒRIA

47.155

36.034

76,42%

VALLADOLID

244.491

183.824

75,19%

ZAMORA

80.789

62.081

76,84%

CASTELLA I LLEÓ

1.149.247

876.122

76,23%

BARCELONA

2.361.229

1.814.066

76,83%

GIRONA

301.396

245.281

81,38%

LLEIDA

186.506

152.129

81,57%

TARRAGONA

323.442

261.476

80,84%

CATALUNYA

3.172.573

2.472.952

77,95%

BADAJOZ

265.652

202.148

76,10%

CÀCERES

170.830

123.440

72,26%

EXTREMADURA

436.482

325.588

74,59%

LA CORUNYA

484.285

370.232

76,45%

LUGO

152.726

122.843

80,43%

OURENSE

134.515

99.778

74,18%

PONTEVEDRA

222.968

174.610

78,31%

VIGO

157.586

114.568

72,70%

GALÍCIA

1.152.080

882.031

76,56%

MADRID

2.775.350

2.052.120

73,94%

MADRID

2.775.350

2.052.120

73,94%

MÚRCIA

415.973

358.398

86,16%

CARTAGENA

120.902

102.461

84,75%

MÚRCIA

536.875

460.859

85,84%

NAVARRA

1.562

964

61,72%

NAVARRA

1.562

964

61,72%

ÀLAVA

850

516

60,71%

GUIPÚSCOA

1.100

589

53,55%

BISCAIA

2.089

1.452

69,51%

PAÍS BASC

4.039

2.557

63,31%

LA RIOJA

149.822

111.147

74,19%

LA RIOJA

149.822

111.147

74,19%

ALACANT

647.166

503.599

77,82%

CASTELLÓ

252.409

196.212

77,74%

VALÈNCIA

1.051.052

826.818

78,67%

VALÈNCIA

1.950.627

1.526.629

78,26%

TOTAL NACIONAL

17.620.442

13.575.710

77,05%


(*) Declaracions presentades per Internet inclou esborranys confirmats per Internet.
(**) Declaracions presentades inclou esborranys.