Salta al contingut principal

L'Agència Tributària investiga l'existència de rendes ocultes relacionades amb la presentació de la declaració tributària especial

Lluita contra el frau

  • El director de l'Agència compareixerà al Congrés per explicar les actuacions realitzades fins al moment 
  • S'investiga tant l'existència de rendes no declarades com l'ocultació de titularitats reals dels béns
  • Després d'una fase de determinació de perfils de risc iniciada el 2013, ja han començat les regularitzacions

 

17 d'octubre de 2014.- L'Agència Tributària ha iniciat inspeccions a contribuents en el marc d'un procés d'investigació de rendes ocultes relacionat amb la regularització extraordinària oberta l'any 2012 a través de la Declaració Tributària Especial (DTE). El director general de l'Agència Tributària, Santiago Menéndez, ha anunciat avui que sol·licitarà la seva compareixença al Congrés Dels Diputats per explicar les actuacions realitzades.

Durant la clausura del Congrés anual de l'Organització d'Inspectors d'Hisenda, Menéndez va mostrar la seva satisfacció per la tasca desenvolupada pels funcionaris de l'Agència Tributària, als qui va agrair la seva tasca “decidida” en la lluita contra el frau, de què són “bona mostra” aquestes actuacions relacionades amb la DTE.

Superat el període de regularització extraordinària, l'Agència Tributària va iniciar el 2013 una sèrie d'actuacions inspectores vinculades amb la informació obtinguda en la DTE. En el Pla Anual de Control Tributari d'aquell any s'establia que, “l'Agència Tributària analitzarà si els contribuents que s'han acollit a processos de regularització voluntària de la seva situació tributària, ja siguin aquests ordinaris o extraordinaris, s'han ajustat a la finalitat prevista en la normativa reguladora de tals processos”.

“La Declaració Tributés Especial no serveix per emparar comportaments fraudulents o irregulars”, va remarcar el director de l'Agència. “Aquestes actuacions de comprovació el demostren, i a més, si com a conseqüència de les comprovacions es descobreixen altres comportaments irregulars, no tributaris, per suposat que l'Agència Tributària remet el cas a l'òrgan judicial o administratiu corresponent”, va subratllar.

Inicialment, va explicar Menéndez, el Departament d'Inspecció de l'Agència va desenvolupar una sèrie de “processos massius d'anàlisi de dades” amb l'objectiu de detectar perfils de risc corresponents a contribuents “que haguessin intentat acollir-se de forma indeguda” a la regularització permesa pel model 750 de presentació de la Declaració Tributària Especial.

 

Primeres liquidacions de deute

El director de l'Agència Tributària va explicar que, després d'aquella anàlisi inicial, el Departament d'Inspecció de l'AEAT va establir una sèrie de perfils de risc concrets amb vista a una posterior càrrega en pla d'inspecció dels contribuents.

A partir  d'aquell moment, l'Agència Tributària va realitzar diversos requeriments, informes i investigacions que han derivat en la càrrega en pla de contribuents i en les primeres liquidacions de deutes per part de l'Agència. Les actuacions afecten tant a la possible existència de rendes no aflorades en la DTE, com a l'eventual ocultació de la titularitat real dels béns declarats.

“L'esforç dona els seus fruits”, va subratllar Menéndez, que va recordar els més de 5.500 milions recaptats amb motiu de les actuacions de control de l'Agència durant el primer semestre de l'any. “Aquells resultats no són una casualitat. Són la conseqüència de les línies d'actuació de l'Agència Tributària i, “especialment, del treball dels seus funcionaris”, a què va expressar el seu “complet reconeixement”.