Salta al contingut principal

L'Agència Tributària ha tornat 7.487 milions d'euros a més d'11,3 milions de contribuents després del tancament de la campanya

Campanya de Renda 2018

  • Més del 78% de les devolucions i el 69% dels imports sol·licitats han estat ja abonats als contribuents 
  • S'han registrat 20.600.000 declaracions, amb un fort repunt de les declaracions per ingressar motivada per un creixement especialment intens dels guanys patrimonials 
  • Les presentacions amb l'aplicació mòbil de l'Agència han sumat gairebé 290.000, un 45% més que l'any passat, mentre que les presentacions amb assistència telefònica han totalitzat gairebé 240.000, un 33% més

4 de juliol de 2019.- L'Agència Tributària ha tornat ja 7.487 milions d'euros a 11.356.000 contribuents després de concloure la campanya de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2018 (IRPF 2018), de manera que, en aquests moments, el 78,6% de les devolucions sol·licitades i el 69,1% dels imports han estat ja abonats. L'import retornat creix un 6,2% i el nombre de devolucions un 0,5%.

L'Agència ha rebut 20.600.000 declaracions de l'Impost sobre la Renda, 863.000más que en la campanya anterior a igualtat de dates. Les declaracions amb sol·licitud de devolució han sumat gairebé 14.450.000, el 70% del total. Destaca el fort increment registrat en les declaracions per ingressar, que augmenten un 5,5% en número i més d'un 18% en import. Aquesta evolució s'ha de, principalment, al fort augment registrat en els guanys patrimonials, i també al fet que en anys anteriors declaracions presentades en termini se seguien comptabilitzant durant els dies i setmanes següents a la finalització de la campanya – especialment en el cas de predeclaracions amb resultat per ingressar –, mentre que aquest any a la data de tancament ja estan totes registrades.

Impuls de vies telemàtiques alternatives

La campanya ja conclosa ha comptat, com principal característica, amb la consolidació de les dues vies de presentació no presencial alternatives al web de l'Agència (l'aplicació mòbil i el pla ‘Li Truquem’ de confecció telefònica de declaracions), a les que s'ha donat un nou impuls en aquesta campanya, al mateix temps que s'ha mantingut el tradicional servei d'atenció presencial en oficines, presentant-se en plataformes de Renda poc més de 2,1 milions de declaracions, xifra molt similar a la de l'any passat.

Quant a l'aplicació mòbil, per aquesta via s'han presentat més de 289.800 declaracions, un 45,5% més que en la campanya passada. D'aquell total, més de 221.000 són presentacions ‘en un només clic’ i la resta es corresponen amb casos de contribuents als quals l'aplicació ha derivat al web de l'AEAT per realitzar alguna modificació i han tornat a l'‘app ’per concloure la presentació.

Al seu torn, també augmenten les declaracions que han estat confeccionades telefònicament per l'Agència Tributària a contribuents que han concertat cita prèvia per al pla ‘Li Truquem’. S'han presentat per via telefònica més de 239.600 declaracions (un 33,3% més que l'any passat).

En absorbir l'antic sistema de trucades d'entrada, el pla ‘Li Truquem’ permet una millor planificació del servei telefònic i, per tant, una major agilitat per a una eina d'assistència dissenyada com la gran alternativa telemàtica a l'assistència presencial, de manera que els contribuents menys habituats a les noves tecnologies, i que comptin amb perfil d'assistència telefònica, puguin presentar abans i, si escau, obtenir abans també la seva devolució.

El nou impuls donat a aquestes vies alternatives de presentació telemàtica, juntament amb les millores incorporades en RENDA WEB, són elements que han contribuït a una nova acceleració de presentacions en el primer tram de la campanya. De la mateixa manera, destaca el fet que, novament aquest any, els contribuents han pogut preparar-se amb antelació en comptar dues setmanes abans de l'inici de la campanya amb elements bàsics d'assistència, com la descàrrega de dades fiscals i l'obtenció del número de referència.

Així, per al moment en què va arrencar l'assistència en oficines, el 14 de maig, ja havien presentat la seva declaració 574.000 contribuents més que l'any passat en les mateixes dates. I, d'aquell increment, gairebé 236.000 són contribuents que l'any passat havien esperat a rebre assistència en les oficines i, tanmateix, en aquesta campanya han aprofitat les diferents vies d'ajuda no presencial per accelerar el procés i, si escau, la devolució, evitant-se desplaçaments a les plataformes d'assistència presencial.

Cartera de valors

La campanya ja conclosa ha comptat també amb la incorporació de la cartera de valors en RENDA WEB. Aquesta eina, a què han accedit gairebé 270.000 contribuents, permet visualitzar directament la composició de la cartera a 1 de gener de l'any de meritació de l'impost (per a aquesta campanya, 2018) i les operacions de l'exercici, i també bolcar totes les rendes generades per la venda d'accions cotitzades, facilitant la declaració de les plusvàlues i minusvalideses.

Al seu torn, les dades que sí ha hagut de seguir incorporant el contribuent, concretament els preus històrics d'adquisició de les seves accions, permetran en anys que venen que aquella informació quedi ja gravada i el càlcul de les plusvàlues i minusvalideses sigui a futur pràcticament automàtic.

Impost sobre el patrimoni

De forma paral·lela a la Campanya de Renda, s'ha desenvolupat la de l'impost sobre el Patrimoni, que havien de declarar aquells contribuents amb quota per ingressar (després d'aplicar les deduccions i bonificacions corresponents), i també aquells amb quota per ingressar que l'any passat comptaven amb béns i drets amb valor superior a 2 milions d'euros. S'han registrat més de 205.000 declaracions de Patrimoni i l'import per ingressar assoleix els 1.115 milions d'euros.

IRPF 2018 (Dades a 4 de juliol)

IRPF 2017

IRPF 2018

% 2018/2017

NAVEGACIÓ RENDA WEB

(núm. de contribuents)

15.791.029

18.033.133

14,20%

Declaracions presentades

19.741.081

20.604.531

4,37%

Declaracions per ingressar

5.042.143

5.317.302

5,46%

Import (milions d'€)

10.112,887

11.950,032

18,17%

Declaracions amb sol·licitud de devolució

13.919.080

14.447.171

3,79%

Import (milions d'€)

9.995,679

10.833,642

8,38%

Devolucions Pagades

11.294.781

11.356.298

0,54%

Import (milions d'€)

7.046,184

7.487,005

6,26%

Nota:

La suma de les declaracions per ingressar i les devolucions no coincideix amb les declaracions presentades perquè falten per incloure les declaracions negatives i les declaracions amb renúncia a la devolució.

Declaracions presentades 

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Total declaracions presentades

IRPF 2017

Total declaracions presentades

IRPF 2018

% Variació

Presentades 2018/2017

ALMERIA

295.658

312.701

5,76%

CADIS

352.572

370.907

5,20%

CÒRDOVA

335.312

347.381

3,60%

GRANADA

378.942

394.390

4,08%

HUELVA

219.024

230.073

5,04%

JAÉN

289.614

298.182

2,96%

MÀLAGA

633.024

671.621

6,10%

SEVILLA

743.900

783.845

5,37%

JEREZ

103.859

109.218

5,16%

CEUTA

29.375

30.847

5,01%

MELILLA

28.837

30.734

6,58%

ANDALUSIA

3.410.117

3.579.899

4,98%

OSCA

111.169

114.623

3,11%

TEROL

68.944

70.635

2,45%

SARAGOSSA

502.897

519.867

3,37%

ARAGÓ

683.010

705.125

3,24%

OVIEDO

330.759

339.180

2,55%

GIJÓN

172.187

176.761

2,66%

ASTÚRIES

502.946

515.941

2,58%

ILLES BALEARS

505.631

533.799

5,57%

ILLES BALEARS

505.631

533.799

5,57%

LAS PALMAS

438.924

466.165

6,21%

STA. CRUZ DE TENERIFE

396.819

420.697

6,02%

LES CANÀRIES

835.743

886.862

6,12%

CANTÀBRIA

275.705

285.731

3,64%

CANTÀBRIA

275.705

285.731

3,64%

ALBACETE

178.107

184.143

3,39%

CIUDAD REAL

212.277

219.132

3,23%

CONCA

91.484

93.830

2,56%

GUADALAJARA

120.837

125.566

3,91%

TOLEDO

298.924

311.038

4,05%

CASTELLA-LA MANXA

901.629

933.709

3,56%

ÀVILA  

75.283

77.121

2,44%

BURGOS

193.285

197.860

2,37%

LLEÓ

229.590

235.330

2,50%

PALÈNCIA

83.942

86.157

2,64%

SALAMANCA

163.521

167.903

2,68%

SEGÒVIA

75.936

78.356

3,19%

SÒRIA

49.155

50.278

2,28%

VALLADOLID

268.918

277.886

3,33%

ZAMORA

83.787

85.299

1,80%

CASTELLA I LLEÓ

1.223.417

1.256.190

2,68%

BARCELONA

2.619.548

2.730.255

4,23%

GIRONA

330.466

343.992

4,09%

LLEIDA

199.126

205.568

3,24%

TARRAGONA

352.471

367.326

4,21%

CATALUNYA

3.501.611

3.647.141

4,16%

BADAJOZ

282.218

295.631

4,75%

CÀCERES

177.139

184.559

4,19%

EXTREMADURA

459.357

480.190

4,54%

LA CORUNYA

543.319

563.574

3,73%

LUGO

159.600

163.945

2,72%

OURENSE

143.884

148.286

3,06%

PONTEVEDRA

249.876

260.344

4,19%

VIGO

176.662

184.260

4,30%

GALÍCIA

1.273.341

1.320.409

3,70%

MADRID

3.218.764

3.375.229

4,86%

MADRID

3.218.764

3.375.229

4,86%

MÚRCIA

467.040

490.644

5,05%

CARTAGENA

133.623

139.742

4,58%

MÚRCIA

600.663

630.386

4,95%

NAVARRA

1.904

2.147

12,76%

NAVARRA

1.904

2.147

12,76%

ÀLABA

1.041

1.082

3,94%

GUIPÚSCOA

1.217

1.340

10,11%

BISCAIA

2.216

2.424

9,39%

PAÍS BASC

4.474

4.846

8,31%

LA RIOJA

162.317

168.172

3,61%

LA RIOJA

162.317

168.172

3,61%

ALACANT

736.988

775.666

5,25%

CASTELLÓ

275.568

286.772

4,07%

VALÈNCIA

1.167.896

1.216.317

4,15%

C. VALENCIANA

2.180.452

2.278.755

4,51%

TOTAL NACIONAL

19.741.081

20.604.531

4,37%

Devolucions sol·licitades i pagades (imports en milions d'euros)

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Sol·licitades (núm.) IRPF 2018

Pagades (núm.)

IRPF 2018

% Pàg./ sol.

Import sol·licitat

IRPF 2018

Import pagat

IRPF 2018

% Pàg./ Sol.

ALMERIA

231.251

188.093

81,34%

136,461

99,362

72,81%

CADIS

271.570

217.247

80,00%

209,334

153,427

73,29%

CÒRDOVA

248.499

193.033

77,68%

153,891

109,160

70,93%

GRANADA

275.979

209.323

75,85%

187,199

127,291

68,00%

HUELVA

175.592

139.702

79,56%

103,985

74,562

71,70%

JAÉN

220.824

172.127

77,95%

122,673

86,861

70,81%

MÀLAGA

467.637

357.607

76,47%

341,830

231,687

67,78%

SEVILLA

565.520

440.124

77,83%

414,462

285,862

68,97%

JEREZ

82.160

67.634

82,32%

58,294

43,772

75,09%

CEUTA

24.475

18.672

76,29%

18,428

12,667

68,74%

MELILLA

24.115

17.897

74,22%

18,437

11,966

64,91%

ANDALUSIA

2.587.622

2.021.459

78,12%

1.764,993

1.236,619

70,06%

OSCA

76.208

59.310

77,83%

51,882

35,249

67,94%

TEROL

48.195

38.719

80,34%

29,260

20,586

70,36%

SARAGOSSA

346.164

274.893

79,41%

249,494

176,118

70,59%

ARAGÓ

470.567

372.922

79,25%

330,636

231,953

70,15%

OVIEDO

245.756

199.899

81,34%

195,867

143,908

73,47%

GIJÓN

123.564

99.925

80,87%

94,433

68,703

72,75%

ASTÚRIES

369.320

299.824

81,18%

290,300

212,611

73,24%

ILLES BALEARS

324.035

239.237

73,83%

247,652

160,626

64,86%

ILLES BALEARS

324.035

239.237

73,83%

247,652

160,626

64,86%

LAS PALMAS

353.808

276.497

78,15%

259,469

176,574

68,05%

TENERIFE

315.591

251.499

79,69%

224,246

156,642

69,85%

LES CANÀRIES

669.399

527.996

78,88%

483,715

333,216

68,89%

CANTÀBRIA

209.065

160.219

76,64%

162,943

109,059

66,93%

CANTÀBRIA

209.065

160.219

76,64%

162,943

109,059

66,93%

ALBACETE

135.625

109.183

80,50%

90,682

65,182

71,88%

CIUDAD REAL

163.047

131.985

80,95%

107,076

78,317

73,14%

CONCA

69.746

56.022

80,32%

44,194

30,973

70,08%

GUADALAJARA

91.612

73.512

80,24%

69,950

50,875

72,73%

TOLEDO

232.742

187.517

80,57%

159,837

116,344

72,79%

C. LA MANXA

692.772

558.219

80,58%

471,739

341,691

72,43%

ÀVILA  

57.444

46.955

81,74%

37,800

27,537

72,85%

BURGOS

142.349

112.807

79,25%

112,679

78,936

70,05%

LLEÓ

171.924

138.812

80,74%

121,494

88,178

72,58%

PALÈNCIA

62.141

51.113

82,25%

43,270

32,072

74,12%

SALAMANCA

120.291

97.550

81,10%

82,368

59,249

71,93%

SEGÒVIA

57.286

45.968

80,24%

40,008

28,353

70,87%

SÒRIA

36.962

29.933

80,98%

25,093

17,791

70,90%

VALLADOLID

206.200

168.198

81,57%

158,958

115,991

72,97%

ZAMORA

63.452

51.885

81,77%

39,290

28,697

73,04%

C. I LEÓN

918.049

743.221

80,96%

660,960

476,803

72,14%

BARCELONA

1.682.970

1.280.103

76,06%

1.437,539

969,248

67,42%

GIRONA

213.174

158.199

74,21%

166,263

109,588

65,91%

LLEIDA

133.806

102.428

76,55%

94,274

63,974

67,86%

TARRAGONA

240.113

180.719

75,26%

186,224

124,346

66,77%

CATALUNYA

2.270.063

1.721.449

75,83%

1.884,300

1.267,156

67,25%

BADAJOZ

211.311

167.289

79,17%

116,375

82,875

71,21%

CÀCERES

129.043

104.764

81,19%

69,807

50,581

72,46%

EXTREMADURA

340.354

272.053

79,93%

186,182

133,455

71,68%

LA CORUNYA

388.952

310.640

79,87%

273,334

193,657

70,85%

LUGO

116.751

94.856

81,25%

72,974

51,642

70,77%

OURENSE

97.956

79.649

81,31%

56,735

40,309

71,05%

PONTEVEDRA

185.069

148.100

80,02%

125,387

88,744

70,78%

VIGO

129.558

104.982

81,03%

97,197

70,225

72,25%

GALÍCIA

918.286

738.227

80,39%

625,627

444,576

71,06%

MADRID

2.488.395

1.988.870

79,93%

2.209,857

1.503,016

68,01%

MADRID

2.488.395

1.988.870

79,93%

2.209,857

1.503,016

68,01%

MÚRCIA

357.663

277.465

77,58%

252,830

171,446

67,81%

CARTAGENA

101.535

79.272

78,07%

73,672

51,635

70,09%

MÚRCIA

459.198

356.737

77,69%

326,502

223,081

68,32%

NAVARRA

1.493

769

51,51%

0,838

0,339

40,49%

NAVARRA

1.493

769

51,51%

0,838

0,339

40,49%

ÀLABA

745

451

60,54%

0,410

0,187

45,69%

GUIPÚSCOA

936

573

61,22%

0,515

0,238

46,15%

BISCAIA

1.646

985

59,84%

1,000

0,405

40,54%

PAÍS BASC

3.327

2009

60,38%

1,926

0,831

43,14%

LA RIOJA

120.743

90.126

74,64%

85,165

55,074

64,67%

LA RIOJA

120.743

90.126

74,64%

85,165

55,074

64,67%

ALACANT

540.084

428.324

79,31%

349,723

244,994

70,05%

CASTELLÓ

204.315

160.405

78,51%

138,179

95,526

69,13%

VALÈNCIA

860.084

674.232

78,39%

612,407

416,377

67,99%

C. VALENCIANA

1.604.483

1.262.961

78,71%

1.100,309

756,897

68,79%

TOTAL NACIONAL

14.447.171

11.356.298

78,61%

10.833,642

7.487,003

69,11%

 Devolucions pagades número i import 2017/2018

(imports en milions d’euros)

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Pagades (núm.) IRPF 2017

Pagades (núm.)

IRPF 2018

% Var.2018 / 2017

Import Pagat

IRPF 2017

Import pagat

IRPF 2018

% Var.2018 / 2017

ALMERIA

183.793

188.093

2,34%

91,081

99,362

9,09%

CADIS

215.314

217.247

0,90%

146,447

153,427

4,77%

CÒRDOVA

201.453

193.033

-4,18%

102,752

109,160

6,24%

GRANADA

216.761

209.323

-3,43%

121,303

127,291

4,94%

HUELVA

140.071

139.702

-0,26%

70,654

74,562

5,53%

JAÉN

183.385

172.127

-6,14%

87,522

86,861

-0,76%

MÀLAGA

355.099

357.607

0,71%

216,465

231,687

7,03%

SEVILLA

436.153

440.124

0,91%

266,984

285,862

7,07%

JEREZ

66.110

67.634

2,31%

40,348

43,772

8,49%

CEUTA

18.362

18.672

1,69%

11,462

12,667

10,51%

MELILLA

17.062

17.897

4,89%

10,693

11,966

11,90%

ANDALUSIA

2.033.563

2.021.459

-0,60%

1.165,712

1.236,619

6,08%

OSCA

60.625

59.310

-2,17%

34,009

35,249

3,65%

TEROL

40.003

38.719

-3,21%

20,515

20,586

0,35%

SARAGOSSA

277.934

274.893

-1,09%

169,841

176,118

3,70%

ARAGÓ

378.562

372.922

-1,49%

224,365

231,953

3,38%

OVIEDO

199.300

199.899

0,30%

138,130

143,908

4,18%

GIJÓN

99.500

99.925

0,43%

65,406

68,703

5,04%

ASTÚRIES

298.800

299.824

0,34%

203,535

212,611

4,46%

ILLES BALEARS

236.023

239.237

1,36%

148,475

160,626

8,18%

ILLES BALEARS

236.023

239.237

1,36%

148,475

160,626

8,18%

LAS PALMAS

260.381

276.497

6,19%

159,372

176,574

10,79%

TENERIFE

238.412

251.499

5,49%

141,233

156,642

10,91%

LES CANÀRIES

498.793

527.996

5,85%

300,605

333,216

10,85%

CANTÀBRIA

161.128

160.219

-0,56%

105,618

109,059

3,26%

CANTÀBRIA

161.128

160.219

-0,56%

105,618

109,059

3,26%

ALBACETE

108.852

109.183

0,30%

60,536

65,182

7,67%

CIUDAD REAL

133.772

131.985

-1,34%

75,515

78,317

3,71%

CONCA

56.763

56.022

-1,31%

29,165

30,973

6,20%

GUADALAJARA

72.665

73.512

1,17%

47,758

50,875

6,53%

TOLEDO

184.104

187.517

1,85%

106,768

116,344

8,97%

C. LA MANXA

556.156

558.219

0,37%

319,742

341,691

6,86%

ÀVILA  

47.307

46.955

-0,74%

25,917

27,537

6,25%

BURGOS

114.936

112.807

-1,85%

77,846

78,936

1,40%

LLEÓ

139.051

138.812

-0,17%

86,002

88,178

2,53%

PALÈNCIA

51.775

51.113

-1,28%

31,852

32,072

0,69%

SALAMANCA

98.387

97.550

-0,85%

58,717

59,249

0,91%

SEGÒVIA

46.200

45.968

-0,50%

26,837

28,353

5,65%

SÒRIA

30.160

29.933

-0,75%

17,373

17,791

2,41%

VALLADOLID

167.893

168.198

0,18%

112,785

115,991

2,84%

ZAMORA

52.329

51.885

-0,85%

27,798

28,697

3,23%

C. I LEÓN

748.038

743.221

-0,64%

465,125

476,803

2,51%

BARCELONA

1.303.764

1.280.103

-1,81%

924,951

969,248

4,79%

GIRONA

161.601

158.199

-2,11%

103,322

109,588

6,07%

LLEIDA

103.956

102.428

-1,47%

59,787

63,974

7,00%

TARRAGONA

183.771

180.719

-1,66%

115,884

124,346

7,30%

CATALUNYA

1.753.092

1.721.449

-1,80%

1.203,943

1.267,156

5,25%

BADAJOZ

163.325

167.289

2,43%

73,487

82,875

12,77%

CÀCERES

102.306

104.764

2,40%

46,128

50,581

9,65%

EXTREMADURA

265.631

272.053

2,42%

119,615

133,455

11,57%

LA CORUNYA

309.770

310.640

0,28%

179,415

193,657

7,94%

LUGO

94.811

94.856

0,05%

46,923

51,642

10,06%

OURENSE

79.255

79.649

0,50%

36,407

40,309

10,72%

PONTEVEDRA

145.020

148.100

2,12%

80,435

88,744

10,33%

VIGO

103.621

104.982

1,31%

65,546

70,225

7,14%

GALÍCIA

732.477

738.227

0,79%

408,725

444,576

8,77%

MADRID

1.915.885

1.988.870

3,81%

1.407,150

1.503,016

6,81%

MADRID

1.915.885

1.988.870

3,81%

1.407,150

1.503,016

6,81%

MÚRCIA

278.192

277.465

-0,26%

160,565

171,446

6,78%

CARTAGENA

80.869

79.272

-1,97%

49,875

51,635

3,53%

MÚRCIA

359.061

356.737

-0,65%

210,440

223,081

6,01%

NAVARRA

950

769

-19,05%

0,394

0,339

-13,98%

NAVARRA

950

769

-19,05%

0,394

0,339

-13,98%

ÀLABA

522

451

-13,60%

0,203

0,187

-7,89%

GUIPÚSCOA

652

573

-12,12%

0,258

0,238

-7,70%

BISCAIA

1.079

985

-8,71%

0,509

0,405

-20,37%

PAÍS BASC

2.253

2009

-10,83%

0,970

0,831

-14,39%

LA RIOJA

90.350

90.126

-0,25%

51,232

55,074

7,50%

LA RIOJA

90.350

90.126

-0,25%

51,232

55,074

7,50%

ALACANT

420.612

428.324

1,83%

228,713

244,994

7,12%

CASTELLÓ

161.819

160.405

-0,87%

89,400

95,526

6,85%

VALÈNCIA

681.588

674.232

-1,08%

392,423

416,377

6,10%

C. VALENCIANA

1.264.019

1.262.961

-0,08%

710,536

756,897

6,52%

TOTAL NACIONAL

11.294.781

11.356.298

0,54%

7.046,184

7.487,003

6,26%