Salta al contingut principal

L'Agència Tributària registra 112 locals en una operació a escala nacional contra les vendes ocultes en el sector del moble

Operació 'Iroko'

  • Els registres que s'estan realitzant durant el dia d'avui suposen l'inici d'inspeccions a 119 societats i 38 persones físiques vinculades
  • Les investigacions prèvies han permès detectar manipulacions comptables d'existències que facilitarien la declaració de beneficis discrets i servirien per dissimular l'ocultació de vendes
  • El dispositiu desplegat en les quinze CA de territori comú compta amb la participació de més de 520 funcionaris de l'Agència Tributària

14 de març de 2019.- L'Agència Tributària ha posat en marxa una gran operació a escala nacional contra el frau fiscal en el sector de la fabricació i comercialització del moble. L'operació, denominada ‘Iroko’, suposa l'inici d'actuacions inspectores sobre un total de 119 societats i 38 persones físiques socis i administradors de les empreses investigades, a partir de l'entrada i registre en 112 locals situats en les quinze Comunitats Autònomes de territori comú.

El dispositiu desplegat per l'Agència afecta a locals tant de fabricants de mobles, com de comerciants majoristes i detallistes del sector situats en: Andalucía (34), Aragón (6), Astúries (3), les Balears (1), les Canarias (6), Cantabria (1), Castilla-La Mancha (1), Castilla y León (5), Catalunya (20), Extremadura (2), Galícia (5), La Rioja (1), Madrid (6), Murcia (5) i Comunitat Valenciana (16).Les actuacions s'han iniciat a l'hora d'obertura dels locals per personació de la Inspecció Tributària i les seves Unitats d'Auditoria Informàtica (UAI) en els locals de les societats investigades, per tal d'accedir directament a la documentació i informació comptable o auxiliar real, inclosos els sistemes informàtics de processament de la informació.

L'experiència d'operacions realitzades amb anterioritat posa de manifest que la personació de l'Administració en els locals o domicilis on es realitza l'activitat econòmica i on es duu a terme la gestió del negoci permet una lluita més efectiva contra l'economia submergida. En tractar-se d'una actuació de caràcter administratiu, les actuacions d'entrada i registre no impliquen detencions.

Investigació prèvia

El sector del moble manté des de l'any 2013 cinc anys de creixement consecutiu lligat a l'alça del mercat immobiliari. El 2017, el sector va generar un volum de negoci superior als 4.300 milions d'euros i tots els subsectors de fabricació van incrementar la seva facturació.

En aquest context, el Departament d'Inspecció Financera i Tributària de l'Agència Tributària va procedir a una anàlisi global del sector del moble, efectuant creus d'informació i anàlisi de les societats dedicades tant a la fabricació com a la comercialització a l'engròs i al detall.

L'estudi va incloure una anàlisi de les declaracions per l'impost sobre societats dels marges bruts sobre vendes, marges nets, marge sobre aprovisionaments, moviments d'efectiu (principalment en comptes bancaris sota la titularitat de les societats) i pagament amb targetes, així com uns altres indicis de capacitat econòmica observats en els administradors, autoritzats en compte o socis.

Irregularitats en les existències

Addicionalment, les actuacions inspectores realitzades amb anterioritat en el sector del moble, tant en l'àmbit de fabricants, com en relació amb el comerç a l'engròs i detallista, havien posat de manifest certes distorsions en l'evolució de les vendes i les existències que evidenciaven la realització de vendes no declarades.

A partir d'aquesta anàlisi i aquesta experiència prèvia, els investigadors de l'Agència van observar que certes societats manipulaven la comptabilitat relativa a les seves existències, amb l'objectiu de declarar un nivell discret de beneficis i dissimular, d'aquesta manera, la pròpia ocultació de vendes. Paral·lelament, existien indicis de què el col·lectiu afectat per l'operació iniciada avui podria estar utilitzant ‘programa’ d'ocultació que permetria manipular tant les existències com les vendes reals.

Tot això ha contribuït al disseny de l'operació ‘Iroko’, que ha estat coordinada pel Departament d'Inspecció de l'Agència Tributària, comptant en l'operatiu d'entrada i registre amb la participació de més de 400 funcionaris de l'Àrea d'Inspecció, incloent personal de les UAI i de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau, així amb el suport d'agents policials i 120 funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència.

Cap a una millora en el compliment voluntari

Al costat de la regularització del frau fiscal que finalment s'aflori, tant aquesta com totes les actuacions sectorials desenvolupades en els últims anys per l'Agència Tributària tenen un segon objectiu consistent a transmetre al sector corresponent un missatge dissuasiu, intentant afavorir un canvi en l'actitud dels empresaris, de manera que recondueixin les seves activitats i millori el seu posterior compliment tributari en període voluntari de pagament, en línia amb les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2019. D'aquests canvis en les actituds dels empresaris concrets dependrà l'evolució de futurs plans de control tributari, que se centraran especialment en els