Salta al contingut principal

Més de 563.000 contribuents han rebut fins a la data la devolució de l'IRPF de maternitat i paternitat, per un import de 733 milions d'euros

Situació del procés de devolució

  • Els contribuents amb dret a devolució han rebut 1.300 euros de mitjana. En el cas de les dones, la devolució mitjana assoleix els 2012 euros i en els homes els 470 euros

  • Durant les últimes setmanes s'han rebut més de 180.000 sol·licituds de devolució en el marc d'un procés que segueix obert

  • L'inici de les devolucions a empleats públics d'acord amb el Reial Decret llei de finals de desembre està pendent de què l'Agència Tributària vagi rebent tota la informació de part de les diferents administracions públiques pagadores

26 de març de 2019.- Més de 563.000 mares i pares han rebut fins a la data la devolució de l'IRPF vinculada amb els permisos de maternitat i paternitat gaudits entre 2014 i 2017. La suma de les quantitats (devolució més interessos) reintegrades a aquestes persones, arran de la sentència del Tribunal Suprem de 3 d'octubre que va declarar exemptes les prestacions públiques per maternitat de la Seguretat Social, supera els 733 milions d'euros.

Aquestes xifres no són definitives, atès que els contribuents segueixen presentant sol·licituds. De fet, en les últimes set setmanes s'han rebut a prop de 180.000 sol·licituds de devolució.

Addicionalment, existeix tota una sèrie de supòsits complexos que requereixen un major temps de comprovació prèvia abans de resoldre positiva o negativament una sol·licitud, entre els quals caben destacar les sol·licituds duplicades, també aquelles en les que consta un compte bancari incorrecte o no consta compte, i casos de declaracions que ja van ser al seu moment objecte d'una comprovació.

Els casos complicats poden venir tant de la complexitat de la situació tributària del sol·licitant, com de la pròpia declaració presentada en el seu moment, ja que la determinació de la quantitat concreta que ha de ser objecte de devolució exigeix un recàlcul de tota la declaració i, per tant, afecta a aspectes tan diversos com les rendes exemptes i no exemptes, les reduccions, modalitat de declaració, etc.

En aquests moments, sobre un total d'1.021.000 sol·licitants, s'ha resolt la sol·licitud de 733.000 i, sobre aquests últims, ha correspost practicar devolució a 563.000 contribuents, fet que suposa el 76,8% de tots aquells amb sol·licitud resolta. Cal tenir en compte que no totes les sol·licituds generen un dret de devolució en la mesura en què hi ha contribuents que no han patit retenció o no han abonat quotes en l'IRPF per partir de nivells baixos de renda. Els contribuents amb dret a devolució han rebut 1.300 euros de mitjana. En concret, les dones han rebut de mitjana 2012 euros i els homes 470 euros.

Pel que fa a les retencions practicades el 2018, es recorda que els contribuents no han de realitzar cap tràmit, atès que la seva declaració de la Renda d'aquell any, que es presenta a partir del proper 2 d'abril, ja incorporarà les prestacions com exemptes i les retencions suportades seran deduïbles. En qualsevol cas, com qualsevol altra dada fiscal que ofereix l'Agència Tributària, es recomana la seva revisió per part del contribuent abans de presentar la declaració.

Quant al procés de devolucions a empleats públics, habilitat pel Reial Decret llei de finals de desembre, està pendent de què l'Agència Tributària vagi rebent tota la informació de part de les diferents administracions públiques pagadores i s'espera poder obrir-ho en properes dates.