Salta al contingut principal

L'Agència Tributària situa l'assistència al contribuent al centre de la seva estratègia per als propers anys

Pla Estratègic 2024-2027

  • La planificació busca reforçar la vocació de servei públic de l'Agència a partir de la millora del model d'informació i assistència, la utilització de mesures preventives davant l'incompliment tributari i l'optimització del model organitzatiu acompanyat de l'increment necessari de la plantilla de l'Agència
  • S'incorporen dos nous indicadors estratègics, un vinculat amb la facilitació del compliment voluntari, i un altre dedicat a mesurar les millores del servei d'informació i assistència

25 de març de 2024.- L'Agència Tributària ha posat en marxa el seu nou Pla Estratègic 2024-2027, en el qual el contribuent se situa al centre d'una planificació que busca reforçar la vocació de servei públic a partir del model d'informació i assistència, d'una aposta reforçada per la utilització de mesures preventives per millorar el compliment voluntari, i d'una optimització del model organitzatiu acompanyat de l'increment necessari de la plantilla de l'Agència.

El pla compta amb una sèrie d'eixos vertebradors que tenen en compte la culminació d'actuacions en àmbits concrets ja iniciades en els últims anys, com el model d'assistència multicanal, el reforç de l'ajuda en matèria de censos i de no residents en línia amb les millores ja implementades en IRPF o IVA, la simplificació del llenguatge dels documents administratius o el sistema d'autoliquidacions rectificatives, que facilita l'esmena d'errors del contribuent.

En l'àmbit de les actuacions preventives, es preveu, entre altres accions, intensificar la informació per al foment del compliment espontani de les obligacions tributàries i el desenvolupament d'aplicacions per garantir la inalterabilitat i l'intercanvi potencial dels registres de facturació.

En matèria de recursos humans, la planificació estratègica té en compte un creixement dels efectius actuals de l'Agència, que s'acosten a la xifra de 27.300, fins a superar els 29.300 al tancament de l'any 2027, superant així el volum de plantilla existent abans de la restricció d'ocupació pública, acostant-se així a dimensions similars a les existents en les Administracions tributàries de l'entorn de l'OCDE. El pla fa una especial referència a la necessitat de reforçar l'àrea d'Informàtica tributària en un context de creixement continu dels projectes que gestiona.

Igual que la planificació desenvolupada per al període 2020-2023, en el nou Pla 2024-2027 es mantenen indicadors estratègics de mesurament de l'activitat de l'Agència que ja van ser incorporats llavors, i s'afegeixen dos nous: un vinculat amb fer més transparents les dades i les actuacions d'assistència destinades a facilitar el compliment voluntari, i un altre dedicat a mesurar les millores que suposarà al contribuent la plena implantació de les millores en el model d'informació i assistència.