Saltar al contingut principal

Altres procediments d'Aduanas

Dades Generals

Denominació

Altres procediments d'Aduanas

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Creació un procediment genèric, que permeti als contribuents relacionar-se electrònicament amb l'AEAT en la tramitació d'aquells procediments que no comptin amb cap altre tràmit electrònic més específic, que permeti realitzar el que fins a l'entrada en vigor de les noves lleis 39/2015 i 40/2015 es venia fent de manera presencial.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentación

La documentació que l'interessat desitgi adjuntar en la presentació a través del registre electrònic.

Fases del procediment/servei

En tractar-se d'un procediment genèric, les actuacions del qual probablement acabaran reassignant-se a un altre procediment, no és procedent indicar fases de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

En tractar-se d'un procediment genèric, les actuacions del qual probablement acabaran reassignant-se a un altre procediment, no és procedent indicar recursos.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica