Salta al contingut principal

Declaració de mitjans de pagament.

Dades Generals

Denominació

Declaració de mitjans de pagament.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment pel qual es declaren els moviments d'entrada i de sortida del territori nacional d'efectiu, per un import igual o superior a 10.000 €, així com els moviments interiors pel territori nacional d'efectiu, d'un import igual o superior a 100.000 €, o els moviments amb tercers països.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.

Oficines de l'AEAT

Documentació

Model S-1.

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació de la declaració en els llocs fronterers o telemàticament.

Tramitació. En el seu cas, es comprova que els mitjans de pagament transportats coincideixen amb el que declara (quantitat i classe).

Terminació. Acceptació de la declaració.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica