Saltar al contingut principal

Pagament i consultes de Comerç Exterior.

Dades Generals

Denominació

Pagament i consultes de Comerç Exterior.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Duanes

Objecte

Ofereix, per a un determinat contribuent, una relació amb les liquidacions practicades per l'AEAT sobre operacions de Comerç Exterior que es trobin pendents de pagament i en període voluntari (podent imprimir-se la consegüent carta de pagament o realitzar el pagament electrònic) o que ja hagin estat pagades.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Consulta Telemàtica.

Documentación

No requereix aportar documentació addicional.

Fases del procediment/servei

Sense fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Normativa aplicable a la gestió Duanera