Salta al contingut principal

Consulta de l'Aranzel Integrat d'Aplicació (TARIC).

Dades Generals

Denominació

Consulta de l'Aranzel Integrat d'Aplicació (TARIC).

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Consulta de la classificació de mercaderies i de possibles mesures aranzelàries aplicables conforme al sistema de Nomenclatura Combinada, (Sistema de classificació elaborat per la Comissió europea).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Consulta Telemàtica

Documentació

No requereix documentació.

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Normativa Básica de Gestión Aduanera.