Salta al contingut principal

Descàrrega de dades estadístiques per a organismes autoritzats.

Dades Generals

Denominació

Descàrrega de dades estadístiques per a organismes autoritzats.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Duanes

Objecte

Descàrrega dels fitxers de dades estadístiques per usuaris institucionals.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Ley 12/1989, de 9 de mayo,

de la Función Estadística Pública. (BOE 11-mayo-1989)