Saltar al contingut principal

SILICIE- Comptabilitat d'establiments d'Impostos Especials

Dades Generals

Denominació

SILICIE- Comptabilitat d'establiments d'Impostos Especials

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació de llibres de comptabilitat d'existències a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica, a la Seu electrònica de l'AEAT.

Documentación

Comptabilitat d'establiments d'Impostos Especials

Fases del procediment/servei

Inici.- Presentació

acabament.- Renúncia de l'opció d'administració a partir del sistema comptable intern (Art.6 Ordre HAC/998/2019)

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Ordre HAC/998/2019, de 23 de setembre,

per la que es regula el compliment de l'obligació d'administració de la comptabilitat dels productes objecte dels Impostos Especials de Fabricació (BOE 05-octubre-2019)