Saltar al contingut principal

Model 480.Primes d'assegurances.Declaració Resum Anual.

Dades Generals

Denominació

Model 480.Primes d'assegurances.Declaració Resum Anual.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació anual de l'Impost sobre les Primes d'Assegurances

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Documentación

MOD 480

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa de tramitació

Ordre EHA/3212/2004, de 30 de setembre,

per la qual s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica per internet de les declaració corresponents als models 308, 309, 341, 370, 371, 430 i 480.(BOE 8-octubre-2004 )

Normativa Bàsica

Ordre HFP/1246/2022, de 14 de desembre,

per la qual s'aprova el model 480 d'"Impost sobre les primes d'assegurances.Declaració resum anual" i es determina la forma i procediment per a la seva presentació, i es modifica l'Ordre EHA/3127/2009, de 10 de novembre, per la que s'aprova el model 190 per a la Declaració del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda i es modifiquen altres normes tributàries (BOE 19-desembre-2022)