Salta al contingut principal

Model 616. Declaració informativa. Pagaments en metàl·lic de l'impost que grava l'emissió de documents que comportin acció canviària o siguin endossables a l'ordre. Declaració Resum Anual.

Dades Generals

Denominació

Model 616. Declaració informativa. Pagaments en metàl·lic de l'impost que grava l'emissió de documents que comportin acció canviària o siguin endossables a l'ordre. Declaració Resum Anual.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació de la declaració del resum Anual dels pagaments en metàl·lic de l'impost que grava l'emissió de documents que comportin acció canviària o siguin endossables a l'ordre.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Presentació telemàtica a través d'Internet.

Documentació

Model 616

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Ordre de 12 de novembre de 2001, per la qual s'autoritza el pagament en metàl·lic de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats que grava l'emissió de documents que realitzin funció de gir o supleixin a les Lletres de Canvi,

s'amplia l'autorització del pagament en metàl·lic de l'impost corresponent a determinats documents negociats per Entitats Col·laboradores, s'aproven els models 610, 611, 615 i 616 en euros de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, així com els dissenys físics i lògics per a la presentació dels models 611 i 616 de declaració informativa anual en suport directament llegible per ordinador i s'estableix el procediment per a la seva presentació telemàtica per teleprocés. (BOE 16-noviembre-2001)