Saltar al contingut principal

Model 993.Control de deduccions autonòmiques.

Dades Generals

Denominació

Model 993.Control de deduccions autonòmiques.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Control de certes deduccions autonòmiques.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtic/Editran

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Acords de l'Administració Tributària de l'Estat amb les CC.AA. i Ciutats amb Estatut d'Autonomia, en el marc de les reunions del Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària