Salta al contingut principal

Registre Cl@ve

Dades Generals

Denominació

Registre Cl@ve

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Registre en Cl@ve per a la presentació de declaracions i realització d'uns altres tràmits per via electrònica. Quan s'accedeixi a un tràmit de la Seu electrònica de l'Agència Tributària que requereixi la utilització de Cl@ve PIN s'oferirà automàticament la possibilitat d'obtenir un PIN, ja sigui utilitzant l'aplicació mòbil o el propi navegador, segons elecció de l'usuari.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Seu electrònica

Oficines de l'AEAT

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

No requereix autenticació

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Normativa de tramitació

Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras con ocasión del pago de deudas por el procedimiento de cargo en cuenta, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (pin24h). (BOE 11-marzo-2014)