Salta al contingut principal

Assistència i Cita

Coneix els serveis d'assistència que presta l'Agència Tributària pels diferents canals i sol·licita assistència i cita

Dades Generals

Denominació

Assistència i Cita

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

És recomanable cita per realitzar qualsevol tràmit a l'Agència Tributària (per telèfon o en oficina). Aquesta cita general no serà vàlida per a la campanya de Renda.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Internet

Oficines de l'AEAT

Telèfon

Fases del procediment/servei

Inici: Sol·licitud

Tramitació: Reserva de lloc, dia i hora

Terminació: Confirmació de cita

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

No requereix autenticació

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

General Tributaria. Art 85.(BOE 18-diciembre-2003)