Saltar al contingut principal

Cita prèvia.

Dades Generals

Denominació

Cita prèvia.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Reservar cita per a tramitació general a l'Agència Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Internet

Oficines de l'AEAT

Telèfon

Fases del procediment/servei

Inici:Sol·licitud

Tramitació:Reserva de lloc, dia i hora

Acabament:Confirmació de cita

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

No requereix autenticació

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Llei 58/2003, de 17 de desembre,

General Tributària.Art 85.(BOE 18-desembre-2003)