Salta al contingut principal

Model 992. Tributs cedits sobre el Joc de Comunitats Autònomes

Dades Generals

Denominació

Model 992. Tributs cedits sobre el Joc de Comunitats Autònomes

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Servei per a la tramitació de la presentació del model 992, relatiu als tributs sobre el Joc de les comunitats Autònomes. Aprovat pels Acords de l'Administració Tributària de l'Estat amb les CCAA i Ciutats amb Estatut d'Autonomia, en el marc de les reunions del Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

No hi ha fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No són procedents

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Acuerdos de la Administración Tributaria del Estado con las CC. AA. y Ciudades con Estatuto de Autonomía, en el marco de las reuniones del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria.