Saltar al contingut principal

Model 411.Impost sobre els Dipòsits en les Entitats de Crèdit

Dades Generals

Denominació

Model 411.Impost sobre els Dipòsits en les Entitats de Crèdit

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Autoliquidació del pagament a compte de l'Impost sobre els Dipòsits en les Entitats de Crèdit.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà

Lloc de presentació

Télemática

Fases del procediment/servei

No hi ha fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària.

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Ordre HAP/1230/2015, de 17 de juny,

per la qual s'aprova el model 411 "Imposat sobre els Dipòsits en les Entitats de Crèdit.Autoliquidació" i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació i es modifica l'Ordre HAP/2178/2014, de 18 de novembre, per la qual s'aprova el model 410 de pagament a compte de l'Impost sobre els Dipòsits en les Entitats de Crèdit i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació;i es modifiquen altres normes tributàries.(BOE, 25-juny-2015)