Salta al contingut principal

Model 796. Gravamen temporal energètic. Pagament anticipat

Dades Generals

Denominació

Model 796. Gravamen temporal energètic. Pagament anticipat

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Pagament anticipat a realitzar el mes de febrer pels subjectes obligats al gravamen temporal energètic.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, a la seu electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

  • Llei 38/2022, de 27 de desembre,

    per a l'establiment de gravàmens temporals energètic i d'entitats de crèdit i establiments financers de crèdit i per la qual es cregui l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes, i es modifiquen determinades normes tributàries.

  • Ordre HFP/94/2023, de 2 de febrer,

    per la qual s'aproven el model 795, "Gravamen temporal energètic. Declaració de l'ingrés de la prestació", el model 796, "Gravamen temporal energètic. Pagament anticipat", el model 797, "Gravamen temporal d'entitats de crèdit i establiments financers de crèdit. Declaració de l'ingrés de la prestació" i el model 798, "Gravamen temporal d'entitats de crèdit i establiments financers de crèdit. Pagament anticipat", i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació (BOE de 3-febrero-2023)