Salta al contingut principal

Model 192. Declaració informativa. Operacions amb Lletres del Tresor. Declaració anual.

Dades Generals

Denominació

Model 192. Declaració informativa. Operacions amb Lletres del Tresor. Declaració anual.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar la presentació de la declaració informativa anual d'operacions amb Lletres del Tresor.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Presentació telemàtica a través d'Internet.

Documentació

Model 192

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Ordre de 4 d'octubre de 2001, per la qual s'aprova el model 192 de declaració informativa anual d'operacions amb Lletres del Tresor,

així com els dissenys físics i lògics per a la seva presentació per suport directament llegible per ordinador, i s'estableix el procediment per a la seva presentació telemàtica per teleprocés i es modifica l'Ordre de 22 de desembre de 1999, per la qual s'aproven els models 198 de declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris. (BOE 6-octubre-2001)