Salta al contingut principal

Model 199. Declaració informativa. Declaració anual d'identificació de les operacions amb xecs de les Entitats de Crèdit.

Dades Generals

Denominació

Model 199. Declaració informativa. Declaració anual d'identificació de les operacions amb xecs de les Entitats de Crèdit.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar a les Entitats de Crèdit la presentació de la declaració anual d'identificació de les operacions amb xecs

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Presentació telemàtica a través d'Internet.

Documentació

Model 199

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Ordre de 21 de desembre de 2001, per la qual s'aprova el model 195 de declaració trimestral en euros de comptes o operacions titulars dels quals no hagin facilitat el número d'identificació fiscal a les entitats de crèdit en el termini establert,

i el model 199 de declaració anual en euros d'identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit, així com els dissenys físics i lògics per a la presentació dels esmentats models per suport directament llegible per ordinador, i s'estableix el procediment per a la seva presentació telemàtica per teleprocés. (BOE 29-diciembre-2001)