Salta al contingut principal

Model 199. Declaració informativa. Declaració anual d'identificació de les operacions amb xecs de les Entitats de Crèdit.

Dades Generals

Denominació

Model 199. Declaració informativa. Declaració anual d'identificació de les operacions amb xecs de les Entitats de Crèdit.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar a les Entitats de Crèdit la presentació de la declaració anual d'identificació de les operacions amb xecs

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Presentació telemàtica a través d'Internet.

Documentació

Model 199

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica

Orden de 21 de diciembre de 2001, por la que se aprueba el modelo 195 de declaración trimestral en euros de cuentas u operaciones cuyos titulares no hayan facilitado el número de identificación fiscal a las entidades de crédito en el plazo establecido,

y el modelo 199 de declaración anual en euros de identificación de las operaciones con cheques de las entidades de crédito, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación de los citados modelos por soporte directamente legible por ordenador, y se establece el procedimiento para su presentación telemática por teleproceso. ( BOE 29-diciembre-2001 )