Salta al contingut principal

Model 991. Declaració informativa de fiances derivades de l'arrendament d'immobles.

Dades Generals

Denominació

Model 991. Declaració informativa de fiances derivades de l'arrendament d'immobles.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment per presentar la Declaració informativa de fiances derivades de l'arrendament d'immobles (model 991).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica