Salta al contingut principal

Model 379. Declaració informativa sobre pagaments transfronterers

Dades Generals

Denominació

Model 379. Declaració informativa sobre pagaments transfronterers

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Nova declaració informativa sobre pagaments transfronterers, aplicable a partir de l'1 de gener de 2024. Des d'aquell moment, els proveïdors de serveis de pagament que estiguin establerts a la Unió Europea o ofereixin serveis de pagament en ella hauran de mantenir determinats registres de pagaments transfronterers procedents de pagadors dels Estats membres i determinada informació sobre els beneficiaris, i transmetre aquells registres als Estats membres amb la intenció de la lluita contra el frau en l'impost sobre el valor afegit (IVA).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

Seu electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la presentació de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica