Salta al contingut principal

Suspensió del procediment de recaptació.

Dades Generals

Denominació

Suspensió del procediment de recaptació.

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Presentació de sol·licituds de suspensió del procediment de recaptació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica

Oficines de l'AEAT.

Oficines de Correus.

Altres llocs establerts en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Sol·licitud. Garantia aportada

Fases del procediment/servei

Presentació sol·licitud

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica