Salta al contingut principal

Autoritzacions relacionades amb avals ICO

Dades Generals

Denominació

Autoritzacions relacionades amb avals ICO

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Tramitació d'autorització d'ajornament/fraccionament singular o autorització de treu singular en relació amb el Règim de cobrança dels avals de l'Institut de Crèdit Oficial, així com de la sol·licitud d'autorització per votar a favor en plans de reestructuració avals ICO.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

Expedient complet de la línia de finançament a aportar pel sol·licitant i aquells altres justificants en els que fonamenta la seva sol·licitud.

Fases del procediment/servei

Inici: les sol·licituds d'autorització es presentaran per les entitats financeres.

Tramitació: l'òrgan competent examinarà i avaluarà les dades aportades que justifiquin la sol·licitud.

Terminació: terminació: mitjançant Acord d'autorització o no autorització.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Director/a del Departament de Recaptació (Agència Estatal d'Administració Tributària)

Recursos

No és procedent la presentació de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa bàsica