Saltar al contingut principal

Autorització singular de fraccionament o treu d'avals ICO

Dades Generals

Denominació

Autorització singular de fraccionament o treu d'avals ICO

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Tramitació d'autorització d'ajornament/fraccionament singular o autorització de treu singular en relació amb el Règim de cobrança dels avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO).

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica, a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentación

Expedient complet de la línia de finançament a aportar pel sol·licitant.

Fases del procediment/servei

Inici:les sol·licituds d'autorització es presentaran per les entitats financeres.

Tramitació:l'òrgan competent examinarà i avaluarà les dades aportades que justifiquin la sol·licitud.

Acabament:mitjançant Acord d'autorització o no autorització de la treu o el fraccionament.

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Òrgan de resolució

Director del Departament de Recaptació (Agència Estatal d'Administració Tributària)

Recursos

No és procedent la presentació de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica