Saltar al contingut principal

Gestió del Conveni VAIG CIAR-Notific@

Dades Generals

Denominació

Gestió del Conveni VAIG CIAR-Notific@

Tipus de procediment

Convenis de col·laboració i comunicacions administratives

Matèria

Drets ciutadans

Objecte

Conveni entre la Secretaria General d'Administració Digital i l'Agència Estatal d'Administració Tributària per a la prestació del servei compartit de gestió de notificacions i comunicacions a través del Centre d'Impressió i Ensobrado de la Agencia Tributaria, mitjançant la plataforma electrònica Notific@.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Administració

Lloc de presentació

Telemàtica, en Seu electrònica de l'Agència Tributària

Fases del procediment/servei

Inici:sol·licitud d'adhesió

Tramitació:aportar documentació complementària (per al cas que hagin d'aportar qualsevol altre tipus d'aclariment o documentació)

Acabament:estimació de l'ús per l'organisme, anual o sobrevinguda

Formularis

Tramitació electrònica

Termini de resolució

No té

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat Electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica

Resolució de 26 de desembre de 2019, de la Sotssecretaria,

per la qual es publica el Conveni entre la Secretaria General d'Administració Digital i l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per a la prestació del servei compartit gestió de notificacions i comunicacions a través del Centre d'Impressió i Ensobrado de la Agencia Tributaria mitjançant la plataforma electrònica Notific@.