Saltar al contingut principal

Simuladors

Dades Generals

Denominació

Simuladors

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Facilitar els càlculs de la pròxima declaració de Renda a presentar dins del període voluntari.Facilitar fitxers NRC per a proves i simulacions de l'enviament i presentació de determinats models.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant:Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica.

Documentación

En el cas del simulador de Renda els càlculs s'efectuessin en funció de les dades introduïdes pel mateix interessat.

Fases del procediment/servei

No té fases específiques de tramitació.

Formularis

Tramitació electrònica

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

No requereix autenticació

Nivell d'interactivitat

Nivell 4:Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Bàsica