Salta al contingut principal

Inici Campanya Renda i Patrimoni 2023

A partir del 3 d'abril, estan disponibles tots els serveis d'ajuda per revisar el teu esborrany, modificar-ho i, si escau, presentar la teva declaració de la Renda 2023 per Internet a través de Renda WEB o per l'APP.

Després de les millores de navegació incorporades en la passada campanya en el programa d'ajuda Renda WEB, aquest any s'han realitzat adaptacions per facilitar la incorporació d'informació en supòsits específics, cas dels garatges i trasters (immobles accessoris), i s'ha simplificat la navegació per modificar una declaració, ja presentada, de manera que el contribuent simplement haurà de modificar els imports que corresponguin i el sistema realitzarà de manera automàtica la resta d'accions necessàries. L'APP de l'Agència Tributària també compta amb millores concretes per seguir facilitant la presentació de la declaració també per aquesta via, com la modificació de la forma de pagament i el seu fraccionament.

Al seu torn, els contribuents comptaran aquest any amb una versió ampliada en continguts de l'Assistent virtual de Renda, que es va posar en marxa en la campanya anterior per resoldre els seus dubtes. Si les respostes de l'assistent virtual no contenen tota la informació requerida, el contribuent pot accedir a l'Informador de Renda, amb tota la informació estructurada per blocs de contingut, o connectar-se per xat amb especialistes de l'Administració Digital Integral (ADI).

En l'espai de Campanya de Renda 2023 del web, s'han publicat una sèrie de guies explicatives amb les novetats més destacades per a aquesta campanya.

La declaració de Patrimoni 2023 també es presentarà per Internet a partir del 3 d'abril.

Enllaç a Campanya Renda 2023