Salta al contingut principal

Model 159. Declaració anual de consum d'energia elèctrica

En el BOE de 3 de juliol s'ha publicat l'Ordre HAC/672/2024, de 25 de juny, per la qual s'aprova el model 159 de Declaració anual de consum d'energia elèctrica, i es determina la forma i procediment per a la seva presentació.

Estaran obligats a presentar aquesta declaració les companyies comercialitzadores dels subministraments d'energia elèctrica. Aquesta presentació es realitzarà durant el mes de febrer de l'any següent al que es refereixi la declaració.

A partir de l'entrada en vigor d'aquesta ordre, i amb efectes per a les declaracions corresponents a l'exercici 2024 i següents, queda derogada l'Ordre EHA/2041/2009, de 16 de juliol, per la qual s'aprova el model 159 de declaració anual de consum d'energia elèctrica.

Orden HAC/672/2024, de 25 de junio,

por la que se aprueba el modelo 159 de Declaración anual de consumo de energía eléctrica, y se determina la forma y procedimiento para su presentación.