Salta al contingut principal

Publicació del llistat de deutors a la Hisenda Pública

Es publica el llistat de deutors a la Hisenda Pública, d'acord amb el que estableix l'art.95 bis de la Llei general tributària.

Accés al llistat