Eduki nagusira salto egitea

Jakinarazpenak.

Datu orokorrak

Izena

Jakinarazpenak.

Prozedura-mota

Lankidetza-hitzarmenak eta administrazio-komunikazioak

Gaia

Zergak

Xedea

Jakinarazpenak segurtasun eta osotasun osoz jasotzeko prozedura, bitarteko telematikoen bidez, bai agerraldi elektroniko bidezko jakinarazpenaren bidez (interesdunek sarbide elektronikoa dute dagozkien administrazio-jarduketen edukira, betiere sarbide horiek jasota badaude), bai Helbide Elektroniko Gaitua erabiliz. Azken jakinarazpen mota hori nahitaezkoa izango da urriaren 29ko 1363/2010 Errege Dekretuak berariaz aipatzen dituen pertsona eta erakundeentzat. Errege Dekretu horrek Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren eremuan bitarteko elektronikoen bidez nahitaez egin beharreko jakinarazpen eta komunikazio administratiboen kasuak arautzen ditu, eta, funtsean, sozietateak eta beste erakunde batzuk dira.

Organo arduraduna

Zerga Administrazioko Estatu Agentzia

Prozedurari buruzko informazio orokorra

Hasteko modua

interesduna

Eskatzailea: Herritarra - Enpresa

Aurkezteko lekua

Online

Dokumentazioa

Ez da dokumentazio osagarririk aurkeztu behar, ziurtagiri elektronikoa lortzeari eta, hala badagokio, ahalordetzeari buruzkoa izan ezik.

Prozeduraren/zerbitzuaren faseak

Hasiera: Agerraldi elektroniko bidezko jakinarazpenaren kasuan, jakinarazpenetarako sarbidea Zerga Agentziaren webgunearen bidez egingo da. Gaitutako Helbide Elektronikoaren bidez jakinarazpenak eta komunikazioak borondatez harpidetzeko, hura eduki behar da, eta, ondoren, jakinarazpenak baliabide telematikoen bidez jaso nahi diren prozedurak hautatu behar dira. Urriaren 29ko 1363/2010 Errege Dekretuak, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren eremuan bitarteko elektronikoen bidez nahitaez egin beharreko jakinarazpen eta komunikazio administratiboen kasuak arautzen dituenak, aipatzen dituen pertsonak eta erakundeak esleipen-akordioa duen komunikazio bat jasotzen denetik soilik egongo dira lotuta. Jakinarazpen eta komunikazio horiek bitarteko ez-elektronikoen bidez edo bitarteko elektronikoen bidez jaso ahal izango dira (ZAEAren egoitza elektronikoan egindako agerraldiaren bidezko jakinarazpena), eta egiten den lehenengo jakinarazpenetik izango ditu ondorio guztiak (1363/2010 Errege Dekretuaren 5.3 artikulua).

Izapidetzea eta amaiera: eskuragarri dauden jakinarazpen eta komunikazioetan jasotako informazioa lortzea, edo, hala badagokio, jasotakoena.

Inprimakiak

Izapidetze elektronikoa

Ebazteko epea

Ez dauka

Ebazpen-organoa

Zerga Administrazioko Estatu Agentzia

Izapidetze elektronikoari lotutako informazioa

Identifikazio-sistema

NAN elektronikoa, ziurtagiri elektronikoa, PIN gakoa

Interaktibitate-maila

4. maila: Izapidetze elektronikoa

Araudia

Oinarrizko araudia