Orrialde honen testu ofiziala gaztelaniazko bertsioa da. Testu osoa bere hizkuntzan ikusi ahal izango duzu datozen egunetan, itzulpen automatikoa erabat baliozkotuta dagoenean. Edonola ere, webgune honetan itzulitako informazioaren zehaztasunari buruz zalantzarik baduzu, kontsultatu gaztelaniazko bertsio ofiziala.

Eduki nagusira salto egitea

Modificación de diversa normativa tributaria

Maiatzaren 24ko 13/2023 Legea argitaratu da, zeinaren bidez aldatzen baita abenduaren 17ko 58/2003 Tributuen Lege Orokorra, Kontseiluaren 2021eko martxoaren 22ko 2021/514 (EB) Zuzentarauaren transposizioa eginez (2011/16/EB Zuzentaraua, fiskalitatearen arloko administrazio-lankidetzari buruzkoa, eta beste zerga-arau batzuk aldatzen ditu).

Esta ley introduce una serie de modificaciones en las siguientes normas:

  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

  • Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido

  • Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo

  • Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.