Orrialde honen testu ofiziala gaztelaniazko bertsioa da. Testu osoa bere hizkuntzan ikusi ahal izango duzu datozen egunetan, itzulpen automatikoa erabat baliozkotuta dagoenean. Edonola ere, webgune honetan itzulitako informazioaren zehaztasunari buruz zalantzarik baduzu, kontsultatu gaztelaniazko bertsio ofiziala.

Eduki nagusira salto egitea

Zerga-aitorpenak aldatzea

La Orden HAC 56/2024, de 25 de enero, modifica los siguientes modelos de autoliquidación:

  • 123 eredua. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren, sozietateen gaineko zergaren eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren (establezimendu iraunkorrak) konturako atxikipenak eta diru-sarrerak. Kapital higigarriaren edo errenta jakin batzuen etekin jakin batzuk.
  • 210 eredua. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga.
  • 211 eredua. Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrek ondasun higiezinak erosteko atxikipena.
  • 213 eredua. Entitate ez-egoiliarren ondasun higiezinen gaineko karga berezia.
  • 216 eredua. Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga. Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak. Atxikipenak eta kontuan egindako ordainketak.

Asimismo, modifica las siguientes declaraciones informativas:

  • 193 eredua. Kapital higigarriaren etekin jakin batzuen gaineko PFEZren konturako atxikipenak eta sarrerak. SZren eta EEGZren (establezimendu iraunkorrak) konturako atxikipenak eta sarrerak errenta jakin batzuen gainean. Urteko laburpena.
  • 296 eredua. Informazio-adierazpena. Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren konturako atxikipenak eta diru-sarrerak (establezimendu iraunkorrik gabe). Urteko laburpena.
Orden HAC/56/2024, de 25 de enero,

por la que se modifican las órdenes ministeriales que aprueban los modelos de autoliquidación 123, 210, 216, y de declaración informativa 193 y 296 y la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria.