Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Entidades menores dependentes de diocese, provincia relixiosa ou entidade eclesiástica integradas na declaración, previamente autorizadas

Este apartado deberá ser cumprimentado por aquelas entidades eclesiásticas que previamente marcasen a clave [00078] «Diocese, provincia relixiosa ou entidade eclesiástica que integra entidades menores delas dependentes »da páxina 1 do modelo 200, é dicir, aquelas entidades eclesiásticas que, previa solicitude ao Ministerio de Facenda , obtivesen o recoñecemento como contribuínte do Imposto sobre Sociedades cun ámbito máis amplo ao correspondente ao da súa propia personalidade xurídica, en cuxo caso englobarán todas as actividades e rendementos das entidades inferiores que dese contribuínte dependan.

Neste apartado, as entidades eclesiásticas cun ámbito máis amplo (normalmente as dioceses ou provincias relixiosas) que obtivesen o recoñecemento como contribuínte do Imposto sobre Sociedades, deberán consignar o número de identificación fiscal (NIF) e o nome ou razón social de cada unha das entidades menores que delas dependan.

Pode consultar como tributan estas entidades eclesiásticas no apartado «Quen están obrigados a presentar a declaración do Imposto sobre Sociedades?» do Capítulo 1 deste Manual práctico.