Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

3. Datos do intermediario en España

No campo “Teléfono de contacto” debe consignar “00+código de país+ nº de teléfono”.

No “correo electrónico de contacto” consigne o enderezo de correo electrónico á que desexe que se envíen as comunicacións que emitan a Administración tributaria en relación co réxime e desde o cal o intermediario poderá efectuar consultas sobre os seus expedientes á Administración tributaria española.

No campo “Enderezo en España da sede ou establecemento permanente” deben consignarse os datos correspondentes ao domicilio fiscal en España, xa sexa da sede do intermediario ou, se esta encóntrase nun país terceiro, do establecemento permanente en España. Por defecto cárganse os datos do intermediario que constan no censo da Axencia Tributaria. Se non son correctos ou están desactualizados, deberán consignarse os datos correctos.

En todo caso, debe facerse constar o enderezo en España do intermediario, non a do seu eventual representante nin persoa de contacto.