Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

Alta no réxime

Infórmase que para darse de alta como intermediario ten que cumprir os requisitos establecidos no artigo 61 septiesdecies do Real decreto 1624/1992, do 29 de decembro, polo que se aproba o Regulamento do Imposto sobre o Valor Engadido.

Presumirase o cumprimento destes requisitos cando o operador teña a condición de Operador Económico Autorizado de conformidade co Código Aduaneiro da Unión e as súas disposicións de aplicación.

Debe cubrir obrigatoriamente os campos marcados cun asterisco vermello.