Saltar ao contido principal
Modelo 035. Rexistro Censual dos réximes especiais aplicables ás prestacións de servizos, vendas a distancia de bens e determinadas entregas interiores.

6. Cambio país de identificación

Este apartado débese cubrir se está xa rexistrado como intermediario neste réxime especial noutro país da UE, e como consecuencia de trasladar a súa sede ou establecemento permanente a España, desexa continuar actuando en España como intermediario.

Deberase solicitar baíxaa no Estado membro de identificación inicial e a alta en España antes do décimo día do mes seguinte ao do cambio (traslado de sede ou establecemento permanente a España), se se desexa que a data de efectos da alta en España sexa a mesma data que a de baixa no Estado membro de identificación inicial.

Débese indicar o código do país e o seu número de identificación como intermediario no país de identificación anterior (NIOSSIn).