Saltar ao contido principal
Manual de actividades económicas.Obrigas fiscais de empresarios e profesionais residentes en territorio español

1.6 Número de rexistro e identificación de operadores económicos -EORI

O EORI é un número de identificación, único en toda a Unión Europea, asignado pola autoridade aduaneira aos operadores económicos (persoas ou entidades que, no marco dunha actividade empresarial ou profesional, realizan actividades relacionadas coa alfándega) que debe utilizarse nas súas relacións coas autoridades aduaneiras de toda a Unión -presentación de declaracións aduaneiras e solicitude de autorizacións.

Os operadores económicos deben dispoñer dun número EORI asignado con anterioridade á presentación da declaración aduaneira ou da solicitude dunha decisión ou acto da autoridade aduaneira.

A solicitude do número EORI, non está suxeita a formato específico.Solicítase na Sede Electrónica da Axencia Tributaria ou por escrito á Dependencia de Alfándegas e Impostos Especiais correspondente ao domicilio fiscal do interesado.