Saltar ao contido principal

Manual de actividades económicas. Obrigas fiscais de empresarios e profesionais residentes en territorio español

Portada Manual de actividades económicas

Esta publicación ten efectos meramente informativos

 1. Número de identificación da publicación (NIPO)
 2. Introdución
 3. 1. Declaración censual, modelos 036 ou 037
 4. 2. Imposto sobre actividades económicas
 5. 3. Imposto sobre a renda das persoas físicas
 6. 4. Imposto sobre sociedades
 7. 5. Imposto sobre o valor engadido
 8. 6. Impostos especiais e ambientais
 9. 7. Outras Obrigas Fiscais. Retencións
 10. 8. Declaracións informativas
 11. 9. Formas de presentación das declaracións
 12. 10. Administración electrónica na Axencia Tributaria
 13. 11. Notificacións electrónicas
 14. 12. Solucións informáticas web - Novas tecnoloxías
 15. 13. Aplicacións informáticas para dispositivos móbiles
 16. 14. Redes sociais - Outros sistemas de comunicación inmediata
 17. 15. Ferramentas de asistencia dixital