Saltar ao contido principal
Manual de actividades económicas.Obrigas fiscais de empresarios e profesionais residentes en territorio español

9.1 Obrigados a presentar por Internet con certificado electrónico

Están obrigados a presentar telematicamente por Internet con certificado electrónico os seguintes contribuíntes:

  • As S. A. y S. L., así como os contribuíntes adscritos ás Unidades de Xestión de Grandes Empresas ou á Delegación Central de Grandes Contribuíntes, as súas declaracións informativas, autoliquidacións e con carácter xeral tamén as súas declaracións censuais.

  • O resto de entidades (cooperativas, asociacións, fundacións) presentarán as autoliquidacións por Internet con certificado electrónico ou pre-declaración imprimida e as declaracións informativas por Internet con certificado electrónico.

  • As Administracións públicas.

As persoas físicas non obrigadas a utilizar certificado electrónico, e para os modelos 038, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 233, 282, 296, 318, 345, 347, 349, 390 e 720, poderán realizar a presentación con Cl@ve PIN.