Saltar ao contido principal
Manual de actividades económicas.Obrigas fiscais de empresarios e profesionais residentes en territorio español

2.1.1 Cando

 • Modelo 840

  • Declaración de alta por inicio de actividade:antes do transcurso de 1 mes dende o inicio.

  • Declaración de alta por deixar de gozar de exención:decembro anterior ao ano en que estean obrigados a tributar por deixar de cumprir as condicións para gozala.

  • Declaración de variación:1 mes dende a variación.

  • Declaración de baixa por cese:1 mes dende o cesamento.

  • Declaración de baixa por gozar de exención:decembro anterior ao ano en que deixen de estar obrigados a tributar por acceder a unha exención.

 • Modelo 848

  Entre o 1 de xaneiro e o 14 de febreiro do exercicio en que deba producir efectos a devandita comunicación no IAE.